Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji

V Sloveniji je zdravstveno zavarovanje sestavljeno iz dveh delov: obveznega zdravstvenega zavarovanja in iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje si lahko uredite pri eni izmed treh zavarovalnic: Vzajemna, Triglav zdravstvena zavarovalnica, AdriaticSlovenica. V Sloveniji imamo sistem, kjer državljani z urejenim zdravstvenim zavarovanjem (obveznim in dopolnilnim) le predložimo veljavno zdravstveno ...

Dodatno zdravstveno zavarovanje

Pomen izrazov: Dodatno zdravstveno zavarovanje je sopomenka za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Dodatno zdravstveno zavarovanje namreč pogosto enačimo z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. V pogovornem jeziku dodatno zdravstveno zavarovanje velja za sinonim za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje, dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje. Gre za pravilno poimenovanje zavarovalnega produkta, ki krije razliko med celotno vrednostjo zdravstvene storitve in vrednostjo, ki jo krije obvezno ...

Kaj je dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Zdravstveno zavarovanje je zavarovanje, ki krije stroške zdravstvenih storitev. Rezidenti republike Slovenije, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pri obisku zdravnika nimajo doplačil. Koliko krije obvezno in koliko dodatno zavarovanje si lahko pogledate tukaj.

Ali moram skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje ko se zaposlim?

Ob prvi zaposlitvi vas delodajalec prijavi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS). S tem poskrbi, da imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje (pridobite status zavarovane osebe na ZZZS). Delodajalec vam tako, vsak mesec plačuje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje. Ob ustanovitvi s.p. ali d.o.o. se morate zglasiti na Zavodu za zdravstveno zavarovanje in ...

Kolikšen delež stroškov krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje in kolikšen obvezno zdravstveno zavarovanje?

V Sloveniji je zdravstveno zavarovanje sestavljeno iz dveh delov: obveznega zdravstvenega zavarovanja in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V primeru, da imate urejeni oziroma sklenjeni obe zavarovanji, pri zdravniku le pokažete zdravstveno izkaznico in zdravstveno osebje poskrbi za vas brez doplačil. Pri tem se postavlja vprašanje kolikšen delež stroškov krije prvo in kolikšen ...

Kaj je čakalna doba? Kaj je doplačilo na premijo?

Kaj je čakalna doba? Čakalna doba je trimesečno obdobje dodeljeno vsem novim zavarovancem, ki si dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne sklenejo pravočasno. Pravočasno pomeni, da je študent danes ostal brez statusa in si je v roku enega meseca uredil dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Pravočasno pomeni, da se je študent danes zaposlil in si v ...

Katero zavarovalnico naj izberem?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje si lahko uredite pri eni izmed treh zavarovalnic: Vzajemna, Triglav zdravstvena zavarovalnica ali AdriaticSlovenica. Premije se med njimi malenkostno razlikujejo. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zahteva, da vse zavarovalnice stroške zdravstvenih storitev krijejo v enakih zneskih. Storitev je torej pri vseh zavarovalnicah enaka. Na kartici  zdravstvenega ...

Trajanje zavarovanja in odpoved

V primeru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je pri vseh treh zavarovalnicah minimalno trajanje zavarovanja eno leto. Po preteku enega leta od sklenitve dodatnega zavarovanja, se lahko brez dodatnih stroškov in s trimesečnim odpovednim rokom zavarovanje prekine ali zamenja zavarovalnico za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Če se sklene dodatno zdravstveno zavarovanje več kot ...

Obvezno zdravstveno zavarovanje

Osnovno zdravstveno zavarovanje je sopomenka oziroma sinonim za obvezno zdravstveno zavarovanje. V Sloveniji je zdravstveno zavarovanje sestavljeno iz dveh delov: obveznega zdravstvenega zavarovanja in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Osnova celotnemu zdravstvenemu zavarovanju je torej obvezno zdravstveno zavarovanje, ki si ga uredite na eni od enot Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS). V ...

Kdaj naj sklenem dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje (imenovano tudi dodatno zdravstveno zavarovanje) je potrebno skleniti takrat, ko postanemo zavezanci za doplačila (npr.: ob prvi zaposlitvi, študenti s 26. letom ob koncu šolskega leta, študenti in dijaki ob izgubi statusa,…), saj samo v tem primeru ne bo potrebno doplačevati za zdravstvene storitve. V kolikor si ...

Kdaj potrebujem dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje potrebujemo vsi, razen otrok, šolske mladine, študentov in oseb, ki so po zakonu oproščene doplačil. Ob izgubi statusa dijaka ali študenta, prvi zaposlitvi ali ob koncu šolskega leta po dopolnjenem 26. letu starosti, priporočamo sklenitev dopolnilnega zavarovanja, da se izognemo doplačilom za zdravstvene storitve. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ...

Zakaj potrebujem dopolnilno zdravstveno zavarovanje, če izgubim status študenta oz. dijaka?

Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji je urejeno tako, da smo vsi državljani vključeni v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja. Obvezno zdravstveno zavarovanje večine zdravstvenih storitev ne krije v celoti, zato moramo del cene kot doplačilo plačati sami. Ta doplačila so lahko zelo visoka, izognemo pa se jim lahko s sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega ...

Sem študent in mi je potekel status. Kako moram ravnati?

Ob poteku statusa, prvi zaposlitvi, prijavi na Zavodu za zaposlovanje ali ob koncu šolskega leta ko dopolnimo 26 let starosti, si moramo urediti obvezno zdravstveno zavarovanje na  Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Ker to le delno krije plačila zdravstvenih storitev, vam svetujemo, da si uredite tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje. ...

Zamrznitev/ mirovanje in reaktivacija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Študentje, ki so ponovno pridobili status dijaka/študenta, pa ga prejšnje šolsko leto niso imeli, lahko dopolnilno zdravstveno zavarovanje zamrznejo. To pomeni, da jim v obdobju, ko status dijaka/študenta zopet imajo zavarovanja ni potrebno plačevati. Ko se študentje zaposlijo, ob koncu šolskega leta v katerem dopolnijo 26 let ali znova izgubijo ...

Kako je z odpovedjo zavarovanja?

Zavarovanec lahko od pogodbe odstopi po preteku enega leta od začetka veljavnosti zavarovanja, s trimesečnim odpovednim rokom. Velja za vse tri zavarovalnice, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je možno pred potekom enoletnega roka odpovedati v primeru prenehanja statusa zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ...

Star bom 26. let. Kako moram ravnati?

Dne 17.11.2017 je v veljavo stopil nov ZUPŠ (Zakon za urejanje položaja študentov). Glavna sprememba v zakonu podaljšuje pravico študenta do trajanja zdravstvenega zavarovanja 26. letnikov. Do sedaj so morali študentje sami urejati obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje ob dopolnjenem 26. letu. Od sedaj naprej pa je študent lahko zavarovan ...

Kako sem zdravstveno zavarovan kot študent?

Verjetno se večkrat sprašujete, kako sem zdravstveno zavarovan kot študent? Študenti do konca šolskega leta v katerem dopolnijo 26 let, so na podlagi potrdila o šolanju vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje kot otroci in tako zavarovani po starših. Zato ne potrebujejo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, saj jim ...

Socialno ogroženi – mirovanje

Osebam, ki so se znašle v težkem finančnem položaju, priporočamo, da se zglasijo na najbližji enoti Centra za socialno delo (CSD), kjer lahko zaprosijo za odločbo, s katero bodo na zavarovalnici polico za dopolnilno zdravstveno zavarovanje postavili v mirovanje. Ko je polica v mirovanju (za čas trajanja odločbe), je zavarovanec ...

Menjava zavarovalnice in dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Postopek menjave zavarovalnice je pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju preprost. Stranka, ki se je odločila za menjavo zavarovalnice nam le sporoči pri kateri zavarovalnici trenutno plačuje dopolnilno zdravstveno zavarovanje. To lahko stori tako, da nas pokliče po telefonu ali izpolni obrazec na naši spletni strani. Stranka na e-poštni naslov prejme potrdilo ...

Kako preskočiti čakalne vrste v zdravstvu

Slovenski zdravstveni sistem načeloma deluje dobro. Vseeno pa se najdejo težave, in sicer v primeru čakalnih vrst. PRIMER: Janez Novak je zaposlen, obvezno zdravstveno zavarovanje mu plačuje delodajalec. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ima urejeno. Star je 32 let oče dveh majhnih otrok. Pri igranju nogometa si je poškodoval koleno. Zgodba se ...

Diploma in zdravstveno zavarovanje

  ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN DIPLOMA   Ker se zakonodaja v Sloveniji stalno spreminja, nas študenti pogosto sprašujejo ali si morajo urediti zdravstveno zavarovanje, ko diplomirajo. Po trenutni zakonodaji velja če ima študent status študenta tudi po diplomi, je še vedno do konca šolskega leta lahko zavarovan po starših, če pa ...