Dodatno zdravstveno zavarovanje cena

  Z urejenim dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, vam torej pri zdravniku in v lekarni, v osnovi ni potrebno dodatno plačevati zdravstvenih storitev in zdravil. Storitev je pri vseh treh ponudnikih povsem enaka oziroma identična. Moramo pa poudariti, da cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni enaka za vse zavarovance. Cena, ki je napisana v ...

Obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Sinonim oziroma sopomenka za obvezno zdravstveno zavarovanje je osnovno zdravstveno zavarovanje, sinonim ali sopomenka za dopolnilno zdravstveno zavarovanje je dodatno zdravstveno zavarovanje. V pogovornem jeziku ljudje obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje enačijo z osnovno in dodatno zdravstveno zavarovanje. V Sloveniji je zdravstveno zavarovanje sestavljeno iz dveh delov: obveznega zdravstvenega zavarovanja in iz dopolnilnega zdravstvenega ...

Dodatno zdravstveno zavarovanje

Pomen izrazov: Dodatno zdravstveno zavarovanje je sopomenka za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Dodatno zdravstveno zavarovanje namreč pogosto enačimo z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. V pogovornem jeziku dodatno zdravstveno zavarovanje velja za sinonim za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje, dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje. Gre za pravilno poimenovanje zavarovalnega produkta, ki krije razliko med celotno vrednostjo zdravstvene storitve in vrednostjo, ki jo krije obvezno ...

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje – menjava zavarovalnice

Postopek menjave zavarovalnice je pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju preprost. Stranka, ki se je odločila za menjavo zavarovalnice nam le sporoči pri kateri zavarovalnici trenutno plačuje dopolnilno zdravstveno zavarovanje. To lahko stori tako, da nas pokliče po telefonu ali izpolni obrazec na naši spletni strani. Stranka na e-poštni naslov prejme potrdilo ...

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje razlike

V Sloveniji dodatno zdravstveno zavarovanje ponujajo 3 zavarovalnice: – Vzajemna – Triglav zdravstvena zavarovalnica – Adriatic Slovenica Storitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je pri vseh treh zavarovalnicah enaka. Če imate dodatno zdravstveno zavarovanje sklenjeno in v veljavi vam ni potrebno doplačevati za zdravstvene storitve pri obisku zdravnika. PRIMER: Janez Novak je ...

Dodatno zdravstveno zavarovanje Vzajemna

Dodatno zdravstveno zavarovanje Vzajemna je najpogostejše dopolnilno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji konec leta 2019. V Sloveniji ima trenutno cca. 700.000 prebivalcev dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenjeno pri Vzajemni. S tem Vzajemna dosega cca. 50% tržni delež na segmentu dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj. Triglav zdravstvena zavarovalnica sledi s približno 30% tržnim deležem, obema ...

Dodatno zdravstveno zavarovanje kdaj začne veljati

Eno najpogostejših vprašanj pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju je: Kdaj začne veljati dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju pravi, da ima oseba natanko en mesec časa, da si uredi dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ko postane zavezanec za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Poljudno povedano, ko se študent zaposli ima natanko en mesec ...

Kaj krije dodatno zdravstveno zavarovanje

V Sloveniji je zdravstveno zavarovanje sestavljeno iz dveh delov: obveznega zdravstvenega zavarovanja in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V primeru, da imate urejeni oziroma sklenjeni obe zavarovanji, pri zdravniku le pokažete zdravstveno izkaznico in zdravstveno osebje poskrbi za vas brez doplačil. Pri tem se postavlja vprašanje kolikšen delež stroškov krije prvo in kolikšen ...

Dodatno zdravstveno zavarovanje najceneje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje si lahko uredite pri eni izmed treh zavarovalnic: Vzajemna, Triglav zdravstvena zavarovalnica ali AdriaticSlovenica. Premije se med njimi malenkostno razlikujejo. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zahteva, da vse zavarovalnice stroške zdravstvenih storitev krijejo v enakih zneskih. Storitev je torej pri vseh zavarovalnicah enaka. Na kartici  zdravstvenega ...

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje

Ob prvi zaposlitvi vas delodajalec prijavi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS). S tem poskrbi, da imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje (pridobite status zavarovane osebe na ZZZS). Delodajalec vam tako, vsak mesec plačuje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje. Ob ustanovitvi s.p. ali d.o.o. se morate zglasiti na Zavodu za zdravstveno zavarovanje in ...

Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb

Osebam, ki so se znašle v težkem finančnem položaju, priporočamo, da se zglasijo na najbližji enoti Centra za socialno delo (CSD), kjer lahko zaprosijo za odločbo, s katero bodo na zavarovalnici polico za dopolnilno zdravstveno zavarovanje postavili v mirovanje. Ko je polica v mirovanju (za čas trajanja odločbe), je zavarovanec ...

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje je zavarovanje, ki krije stroške zdravstvenih storitev. Rezidenti republike Slovenije, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pri obisku zdravnika nimajo doplačil. Koliko krije obvezno in koliko dodatno zavarovanje si lahko pogledate tukaj.

Najcenejše dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri nas ponujajo 3 zavarovalnice: Vzajemna, Triglav in AdriaticSlovenica (AdriaticSlovenico je kupil Generali zato v kratkem pričakujemo ukinitev blagovne znamke AdriaticSlovenica in ohranitev blagovne znamke Generali). Trenutne cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja si lahko pogledate TUKAJ. Kot ste lahko ugotovili obstajajo razlike v ceni dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zato ...

Osnovno zdravstveno zavarovanje za študente

Verjetno se večkrat sprašujete, kako sem zdravstveno zavarovan kot študent? Študenti do konca šolskega leta v katerem dopolnijo 26 let, so na podlagi potrdila o šolanju vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje kot otroci in tako zavarovani po starših. Zato ne potrebujejo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, saj jim ...

Odpoved dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Zavarovanec lahko od pogodbe odstopi po preteku enega leta od začetka veljavnosti zavarovanja, s trimesečnim odpovednim rokom. Velja za vse tri zavarovalnice, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je možno pred potekom enoletnega roka odpovedati v primeru prenehanja statusa zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju. V primeru sklenitve ...

Obvezno zdravstveno zavarovanje študentov

Ob poteku statusa, prvi zaposlitvi, prijavi na Zavodu za zaposlovanje ali ob koncu šolskega leta ko dopolnimo 26 let starosti, si moramo urediti obvezno zdravstveno zavarovanje na  Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Ker to le delno krije plačila zdravstvenih storitev, vam svetujemo, da si uredite tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje. ...

Obvezno zdravstveno zavarovanje

Osnovno zdravstveno zavarovanje je sopomenka oziroma sinonim za obvezno zdravstveno zavarovanje. V Sloveniji je zdravstveno zavarovanje sestavljeno iz dveh delov: obveznega zdravstvenega zavarovanja in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Osnova celotnemu zdravstvenemu zavarovanju je torej obvezno zdravstveno zavarovanje, ki si ga uredite na eni od enot Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS). V ...

Obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje po 26. letu

Dne 17.11.2017 je v veljavo stopil nov ZUPŠ (Zakon za urejanje položaja študentov). Glavna sprememba v zakonu podaljšuje pravico študenta do trajanja zdravstvenega zavarovanja 26. letnikov. Do sedaj so morali študentje sami urejati obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje ob dopolnjenem 26. letu. Od sedaj naprej pa je študent lahko zavarovan ...

Kdaj potrebujem dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje potrebujemo vsi, razen otrok, šolske mladine, študentov in oseb, ki so po zakonu oproščene doplačil. Ob izgubi statusa dijaka ali študenta, prvi zaposlitvi ali ob koncu šolskega leta po dopolnjenem 26. letu starosti, priporočamo sklenitev dopolnilnega zavarovanja, da se izognemo doplačilom za zdravstvene storitve. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ...

Kdaj naj sklenem dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje (imenovano tudi dodatno zdravstveno zavarovanje) je potrebno skleniti takrat, ko postanemo zavezanci za doplačila (npr.: ob prvi zaposlitvi, študenti s 26. letom ob koncu šolskega leta, študenti in dijaki ob izgubi statusa,…), saj samo v tem primeru ne bo potrebno doplačevati za zdravstvene storitve. V kolikor si ...

Trajanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in odpoved

V primeru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je pri vseh treh zavarovalnicah minimalno trajanje zavarovanja eno leto. Po preteku enega leta od sklenitve dodatnega zavarovanja, se lahko brez dodatnih stroškov in s trimesečnim odpovednim rokom zavarovanje prekine ali zamenja zavarovalnico za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Želite zamenjati zavarovalnico? več o tej temi lahko ...

Zdravstveno zavarovanje brez statusa

Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji je urejeno tako, da smo vsi državljani vključeni v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja. Obvezno zdravstveno zavarovanje večine zdravstvenih storitev ne krije v celoti, zato moramo del cene kot doplačilo plačati sami. Ta doplačila so lahko zelo visoka, izognemo pa se jim lahko s sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega ...

Zamrznitev, mirovanje in reaktivacija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Študentje, ki so ponovno pridobili status dijaka/študenta, pa ga prejšnje šolsko leto niso imeli, lahko dopolnilno zdravstveno zavarovanje zamrznejo. To pomeni, da jim v obdobju, ko status dijaka/študenta zopet imajo zavarovanja ni potrebno plačevati. Ko se študentje zaposlijo, ob koncu šolskega leta v katerem dopolnijo 26 let ali znova izgubijo ...

Zdravstveno zavarovanje in diploma

  ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN DIPLOMA   Ker se zakonodaja v Sloveniji stalno spreminja, nas študenti pogosto sprašujejo ali si morajo urediti zdravstveno zavarovanje, ko diplomirajo. Po trenutni zakonodaji velja če ima študent status študenta tudi po diplomi, je še vedno do konca šolskega leta lahko zavarovan po starših, če pa ...

Prejemam pokojnino po starših

Pokojnino po pokojnem staršu lahko prejemaš do dopolnjenega 26. leta. To pa tudi pomeni, da si po tem staršu zavarovan do 26. leta. V kolikor želiš še uveljavljati pravico do kritja zavarovanja najkasneje do konca šolskega leta, v katerem dopolniš 26 let, se oglasi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje in ...

Študent dobi redno zaposlitev

Ko se študent redno zaposli, mu delodajalec po zakonu mora urediti obvezno zdravstveno zavarovanje. S tem bivši študent danes zaposlen v republiki Sloveniji postane zavezanec za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Za lažjo predstavo moramo vedeti, da dokler imamo status študenta smo zdravstveno zavarovani po naših starših in država nam plačuje obvezno ...

Čakalne vrste v zdravstvu

Slovenski zdravstveni sistem načeloma deluje dobro. Vseeno pa se najdejo težave, in sicer v primeru čakalnih vrst. PRIMER: Janez Novak je zaposlen, obvezno zdravstveno zavarovanje mu plačuje delodajalec. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ima urejeno. Star je 32 let oče dveh majhnih otrok. Pri igranju nogometa si je poškodoval koleno. Zgodba se ...

Obrazec za obvezno zdravstveno zavarovanje M1

Prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje se uredi z obrazcem v papirni obliki na najbližji območni enoti ali izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), lahko pa se obrazec pošlje tudi po pošti. Spodnji obrazec natisneš, izpolniš (za pomoč glej primer izpolnjenega obrazca) nato pa izpolnjen obrazec odneseš osebno ali ga pošlješ na ZZZS. Obrazec za ...