Zdravstveno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje Zdravstveno zavarovanje je zavarovanje, ki nas varuje pred visokimi stroški zdravstvenih storitev. V Sloveniji prevladuje zmotno prepričanje, da je »zdravstvo« zastonj. Vzemimo primer Janeza Novaka, ki se je sprehajal v naravi in malce nerodno stopil. Ponj je moral priti reševalni avto, v bolnišnici je bilo potrebno slikanje, več ...

Dodatno zdravstveno zavarovanje cena

Dodatno zdravstveno zavarovanje – cena ni enaka za vse zavarovance Ponudniki dodatnega zdravstvenega zavarovanja so v Sloveniji trije:  Zavarovalnica Vzajemna  Zavarovalnica Generali  Triglav zdravstvena zavarovalnica Trenutne cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ugodnosti, ki jih zavarovalnice ponujajo ob sklenitvi lahko preverite na povezavi premija dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Dodatno zdravstveno zavarovanje cena ni ...

Obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Sopomenka za obvezno zdravstveno zavarovanje je osnovno zdravstveno zavarovanje, sopomenka za dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa je dodatno zdravstveno zavarovanje. V pogovornem jeziku ljudje obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje enačijo z osnovno in dodatno zdravstveno zavarovanje. V Sloveniji je zdravstveno zavarovanje sestavljeno iz dveh delov: obveznega zdravstvenega zavarovanja in iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Dopolnilno ...

Dodatno zdravstveno zavarovanje

Pomen izrazov za dodatno zdravstveno zavarovanje: Dodatno zdravstveno zavarovanje je v večini primerov sopomenka za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Dodatno zdravstveno zavarovanje namreč pogosto enačimo z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. V pogovornem jeziku dodatno zdravstveno zavarovanje velja za sinonim za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Besedilo na tej spletni strani zato enači dopolnilno zdravstveno zavarovanje z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem. ...

Menjava dopolnilnega zavarovanja

Menjava dopolnilnega zavarovanja oz postopek menjave zavarovalnice je pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju preprost. Stranka, ki se je odločila za menjavo zavarovalnice nam le sporoči pri kateri zavarovalnici trenutno plačuje dopolnilno zdravstveno zavarovanje. To lahko stori tako, da nas pokliče po telefonu ali izpolni obrazec za ONLINE ZAVAROVANJE. Stranka na e-poštni ...

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje razlike

V Sloveniji dodatno zdravstveno zavarovanje ponujajo 3 zavarovalnice: Dopolnilno zdravstveno zavarovanje razlike. – Vzajemna – Triglav zdravstvena zavarovalnica – Generali Praktični primer za dopolnilno zdravstveno zavarovanje primerjava: Storitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je pri vseh treh zavarovalnicah enaka. Če imate dodatno zdravstveno zavarovanje sklenjeno in v veljavi vam ni potrebno doplačevati ...

Vzajemna zavarovanje

Dodatno zdravstveno zavarovanje Vzajemna je najpogostejše dopolnilno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji konec leta 2019. V Sloveniji ima trenutno cca. 700.000 prebivalcev dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenjeno pri Vzajemni. S tem Vzajemna dosega cca. 50% tržni delež na segmentu dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj. Triglav zdravstvena zavarovalnica sledi s približno 30% tržnim deležem, obema ...

Dodatno zdravstveno zavarovanje kdaj začne veljati

Eno najpogostejših vprašanj pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju je: Kdaj začne veljati dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju pravi, da ima oseba natanko en mesec časa, da si uredi dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ko postane zavezanec za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Dodatno zdravstveno zavarovanje kdaj začne veljati? Poljudno povedano, ko se ...

Kaj krije dodatno zdravstveno zavarovanje

V Sloveniji je zdravstveno zavarovanje sestavljeno iz dveh delov: obveznega zdravstvenega zavarovanja in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kaj krije dodatno zdravstveno zavarovanje in kaj obvezno zavarovanje?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje je zavarovanje, ki krije stroške zdravstvenih storitev. Rezidenti republike Slovenije, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pri obisku zdravnika nimajo doplačil. Koliko krije obvezno in koliko dodatno zavarovanje si lahko pogledate tukaj.

Dodatno zdravstveno zavarovanje najceneje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje si lahko uredite pri eni izmed treh zavarovalnic: Vzajemna, Triglav zdravstvena zavarovalnica ali Generali. Dodatno zdravstveno zavarovanje najceneje Premije se med njimi malenkostno razlikujejo. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zahteva, da vse zavarovalnice stroške zdravstvenih storitev krijejo v enakih zneskih. Storitev je torej pri vseh zavarovalnicah ...

Zavarovanje za študente

Tokrat bo govora o najpogostejših in najbolj uporabnih zavarovanjih, ki jih potrebuje študent v starosti od 18. do 30 leta starosti. V tej starosti so najbolj iskana naslednja zavarovanja: – zdravstveno zavarovanje – zavarovanje z asistenco v tujini – zavarovanje mladi voznik – nezgodno zavarovanje Zdravstveno zavarovanje imajo urejeno vsi ...

Osnovno in dodatno zdravstveno zavarovanje

V Sloveniji je zdravstveno zavarovanje sestavljeno iz dveh delov: iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja in dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Osnovno in dodatno zdravstveno zavarovanje skupaj tvorita celoto brez doplačil za zdravstvene storitve. Sinonim oziroma sopomenka za osnovno zdravstveno zavarovanje je obvezno zdravstveno zavarovanje. V osnovi osnovno zdravstveno zavarovanje v resnici je obvezno ...

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje

Najpogostejše prostovoljno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji je dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Delež dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja med vsem sklenjenimi prostovoljnimi zdravstvenimi zavarovanji je več kot 95%. Če zbolimo ali se poškodujemo nam v primeru sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri obisku zdravnika za zdravstvene storitve ni potrebno doplačevati. Koliko krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje ...

Zdravstveno zavarovanje za brezposelne

Osebam, ki so se znašle v težkem finančnem položaju, priporočamo, da se zglasijo na najbližji enoti Centra za socialno delo (CSD), kjer lahko zaprosijo za odločbo, s katero bodo na zavarovalnici polico za dopolnilno zdravstveno zavarovanje postavili v mirovanje. Ko je polica v mirovanju (za čas trajanja odločbe), je zavarovanec ...

Dodatno zdravstveno zavarovanje za upokojence

Eno pogostejših vprašanj v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem je : Kaj se spremeni, ko bom šel/šla v pokoj? Odgovor je: Praktično nič! Tudi upokojenci so zavezanci za obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Razlika: Zaposlenim obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje delodajalec, upokojencem pa ZPIZ (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje). Takoj, ...

Najcenejše dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri nas ponujajo 3 zavarovalnice: Vzajemna, Triglav in Generali. Trenutne cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja si lahko pogledate TUKAJ. Kot ste lahko ugotovili obstajajo razlike v ceni dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zato je prav gotovo na mestu vprašanje: “Kakšna je razlika v sami storitvi med posameznimi zavarovalnicami?” Odgovor na to ...

Sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja

ONLINE SKLENITEV dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja omogočamo TUKAJ.ZA TELEFONSKO SKLENITEV NAS POKLIČITE NA 040-556-489 Vprašanja, ki se postavljajo v primeru sklenitve so še: – kje naj sklenem zavarovanje – kdaj začne veljati zavarovanje – katero zavarovalnico naj izberem Takoj, ko izpolnite obrazec, boste na vašo e pošto prejeli potrdilo o oddanem ...

Dodatno zdravstveno zavarovanje za študente

Verjetno se večkrat sprašujete, kako sem zdravstveno zavarovan kot študent? Študenti do konca šolskega leta v katerem dopolnijo 26 let, so na podlagi potrdila o šolanju vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje kot otroci in tako zavarovani po starših. Zato ne potrebujejo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, saj jim ...

Odpoved dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Zavarovanec lahko od pogodbe odstopi po preteku enega leta od začetka veljavnosti zavarovanja, s trimesečnim odpovednim rokom. Velja za vse tri zavarovalnice, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je možno pred potekom enoletnega roka odpovedati v primeru prenehanja statusa zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju. V primeru sklenitve ...

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje za mlade

Ob poteku statusa, prvi zaposlitvi, prijavi na Zavodu za zaposlovanje ali ob koncu šolskega leta ko dopolnimo 26 let starosti, si moramo urediti obvezno zdravstveno zavarovanje na  Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Ker to le delno krije plačila zdravstvenih storitev, vam svetujemo, da si uredite tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje. ...

Osnovno zdravstveno zavarovanje cena

V Sloveniji je zdravstveno zavarovanje sestavljata dva dela: obvezno zdravstveno zavarovanje in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Osnovno zdravstveno zavarovanje je sopomenka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Osnova celotnemu zdravstvenemu zavarovanju je torej obvezno zavarovanje, ki si ga uredite na eni od enot Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS). Veljavnost obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ...

Zdravstveno zavarovanje po 26. letu

Obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje po 26. letu Dne 17.11.2017 je v veljavo stopil nov ZUPŠ (Zakon za urejanje položaja študentov). Glavna sprememba v zakonu podaljšuje pravico študenta do trajanja zdravstvenega zavarovanja 26. letnikov. Do sedaj so morali študentje sami urejati obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje po 26. letu. Od ...

ZZZS dodatno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje potrebujemo vsi, razen otrok, šolske mladine, študentov in oseb, ki so po zakonu oproščene doplačil. Ob izgubi statusa dijaka ali študenta, prvi zaposlitvi ali ob koncu šolskega leta po dopolnjenem 26. letu starosti, priporočamo sklenitev dopolnilnega zavarovanja, da se izognemo doplačilom za zdravstvene storitve. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ...

Dopolnilno

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje (imenovano tudi dodatno zdravstveno zavarovanje) je potrebno skleniti takrat, ko postanemo zavezanci za doplačila (npr.: ob prvi zaposlitvi, študenti s 26. letom ob koncu šolskega leta, študenti in dijaki ob izgubi statusa,…), saj samo v tem primeru ne bo potrebno doplačevati za zdravstvene storitve. V kolikor si ...

Dodatno zdravstveno zavarovanje preko spleta

V primeru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je pri vseh treh zavarovalnicah minimalno trajanje zavarovanja eno leto. Po preteku enega leta od sklenitve dodatnega zavarovanja, se lahko brez dodatnih stroškov in s trimesečnim odpovednim rokom zavarovanje prekine ali zamenja zavarovalnico za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Želite zamenjati zavarovalnico? več o tej temi lahko ...

Zdravstveno zavarovanje brez statusa

Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji je urejeno tako, da smo vsi državljani vključeni v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja. Obvezno zdravstveno zavarovanje večine zdravstvenih storitev ne krije v celoti, zato moramo del cene kot doplačilo plačati sami. Ta doplačila so lahko zelo visoka, izognemo pa se jim lahko s sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega ...

Zamrznitev, mirovanje in reaktivacija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Študentje, ki so ponovno pridobili status dijaka/študenta, pa ga prejšnje šolsko leto niso imeli, lahko dopolnilno zdravstveno zavarovanje zamrznejo. To pomeni, da jim v obdobju, ko status dijaka/študenta zopet imajo zavarovanja ni potrebno plačevati. Ko se študentje zaposlijo, ob koncu šolskega leta v katerem dopolnijo 26 let ali znova izgubijo ...

Zdravstveno zavarovanje in diploma

Ker se zakonodaja v Sloveniji stalno spreminja, nas študenti pogosto sprašujejo ali si morajo urediti zdravstveno zavarovanje, ko diplomirajo. Po trenutni zakonodaji velja če ima študent status študenta tudi po diplomi, je še vedno do konca šolskega leta lahko zavarovan po starših, če pa ob diplomi izgubi status študenta, si ...

Prejemam pokojnino po starših

Pokojnino po pokojnem staršu lahko prejemaš do dopolnjenega 26. leta. To pa tudi pomeni, da si po tem staršu zavarovan do 26. leta. V kolikor želiš še uveljavljati pravico do kritja zavarovanja najkasneje do konca šolskega leta, v katerem dopolniš 26 let, se oglasi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje in ...

Dodatno zdravstveno zavarovanje oprostitev plačila

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je brezplačno za vse otroke in mladino s statusom študenta oziroma dijaka. Obstaja pa seveda tudi omejitev. Status študenta oziroma dijaka mladostnikom pomaga največ do konca šolskega leta v katerem dopolnijo 26 let. Po tem datumu si mora mladostnik sam plačevati obvezno in dopolnilno zavarovanje. Center za socialno ...

Dodatno zavarovanje pri prvi zaposlitvi

Ko se študent redno zaposli, mu delodajalec po zakonu uredi obvezno zdravstveno zavarovanje. Tako bivši študent, sedaj pa sveže zaposlen, v republiki Sloveniji postane zavezanec za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Za lažjo predstavo moramo vedeti, da dokler imamo status študenta smo zdravstveno zavarovani po naših starših in država nam plačuje obvezno ...

Čakalne vrste v zdravstvu

Slovenski zdravstveni sistem načeloma deluje dobro. Vseeno pa se najdejo težave, in sicer v primeru čakalnih vrst. PRIMER: Janez Novak je zaposlen, obvezno zdravstveno zavarovanje mu plačuje delodajalec. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ima urejeno. Star je 32 let oče dveh majhnih otrok. Pri igranju nogometa si je poškodoval koleno. Zgodba se ...

Obrazec za obvezno zdravstveno zavarovanje M1

Prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje se uredi z obrazcem za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje M1 v papirni obliki na najbližji območni enoti ali izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), lahko pa se obrazec pošlje tudi po pošti. Spodnji obrazec natisneš, izpolniš (za pomoč glej primer izpolnjenega obrazca) nato pa izpolnjen obrazec odneseš ...

Dodatno zdravstveno zavarovanje popusti

V zavarovalništvu velja nepisano načelo, da več kot ima stranka premoženja in več kot porabi denarja za zavarovalne premije, večji popust lahko pričakuje. Popusti pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju niso mogoči. V preteklosti so se zavarovalnice v določenih primerih posluževale maksimalno dovoljenega 3% popusta, danes 8.5.2020, ko pišemo ta članek pa ...

Sklepanje dodatnega zdravstvenega zavarovanja

Dodatno zdravstveno zavarovanje lahko sklenemo na 5 načinov: – online z izpolnitvijo obrazca na spletni strani – telefonsko s klicem na našo telefonsko številko 040-556-489 – z obiskom agenta na domu – z obiskom ene od naših poslovalnic – po pošti(dokumentacijo prejmete po pošti, jo izpolnite in vložite v kuverto) ...

Zdravstveno zavarovanje sms

V Sloveniji že skoraj 20 let deluje sistem zdravstvene kartice. Na kratko vam bomo predstavili kako preverimo ali imamo urejeno zdravstveno zavarovanje. Na zdravstveni kartici nad imenom je 9 mestna  močno odebeljena številka. Na podlagi te 9 mestne številke lahko 24 ur na dan vi sami ali zdravnik preveri, ali imate ...

Odjava dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Osnova za sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki predvideva, da se dopolnilno zdravstveno zavarovanje vedno sklepa za najmanj 1. leto in ga je možno odpovedati po tem obdobju s 3-mesečnim odpovednim rokom. Odjava dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je možna po poteku prvih 12. mesecev.  Tehnično ...

Podaljšanje zdravstvenega zavarovanja

Podaljšanje zdravstvenega zavarovanja ni potrebno ne v primeru obveznega zdravstvenega zavarovanja ne v primeru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Podaljšanje zdravstvenega zavarovanja primer: Janez Novak se zaposli. Obvezno zdravstveno zavarovanje mu plačuje delodajalec. Dokler mu delodajalec plačuje prispevke je Janez Novak obvezno zdravstveno zavarovan. Enako je z njegovim dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. Ko ...

Dodatno dopolnilno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje spada med prostovoljna zavarovanja, kar pomeni da je v svoji osnovi prostovoljno. Več o prostovoljnem dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju si lahko preberete TUKAJ. Dodatno dopolnilno zavarovanje Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ponujajo 3 zavarovalnice. Katere tri zavarovalnice ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje in kakšno ceno lahko pričakujete si lahko preberete TUKAJ. Vedeti ...

Dodatno zdravstveno zavarovanje za s.p.

Tudi če odprete svoj s.p. postanete zavezanci za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Dodatno zdravstveno zavarovanje za s.p. Prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje odvaja v skladu z vašim dogovorom vaš računovodja. Pozor: Tudi če imate še veljavni status študenta in odprete s.p. postanete zavezanez iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarvanja. PRIMER: Štefan Novak ...

Zdravstveno zavarovanje dojenčka

Zdravstveno zavarovanje dojenčka Zdravstveno zavarovanje dojenčka uredite na najbližji enoti ZZZS. Pomembno je, da se na ZZZS zglasite v roku 60 dni od rojstva otroka. Otrok bo zavarovan kot družinski član po enem od staršev. Na ZZZS se torej zglasi eden od staršev (pomembno je le, da ima plačane vse ...

Dodatno zdravstveno zavarovanje za tujce

Zdravstveno zavarovanje za tujce se v Sloveniji uredi enako kot za domače državljane. Najprej na najbližji enoti ZZZS (zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije) uredimo obvezno zdravstveno zavarovanje za tujca. V primeru, da tujec noče doplačevati za zdravstvene storitve v primeru bolezni ali nezgode, je zelo priporočljivo, da sklene tudi dodatno ...

Plačevanje premije

Plačevanje premije Kot pri vseh ostalih zavarovanjih se tudi pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju premija v večini primerov plačuje mesečno. Seveda so opcije za letno, polletno in četrtletno plačevanje. Zavarovalno premijo lahko plačujemo: upokojenci z odtegljajem preko ZPIZ-a zaposleni z odtegljajem od plače preko SEPA naloga (včasih smo temu rekli trajni ...

Dodatno zdravstveno zavarovanje po 55. letu

Dodatno zdravstveno zavarovanje po 55. letu Zelo pogosto vprašanje v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem je: “Ali se mi dopolnilno zdravstveno zavarovanje po 55. letu spremeni?”, Ali moramo dopolnilno zdravstveno zavarovanje po 55. letu še plačevati? Odgovor je žal DA, dopolnilno zdravstveno zavarovanje moramo tudi po 55.tem letu še plačevati. ...

Najboljše dodatno zdravstveno zavarovanje

Najboljše dodatno zdravstveno zavarovanje Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji je v osnovi sestavljeno iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Obvezno zdravstveno zavarovanje je že po svoji naravi obvezno, medtem, ko dopolnilno zdravstveno zavarovanje spada med prostovoljna zdravstvena zavarovanja. Kot smo že pisali, je najpogostejše dodatno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ...

Zdravstveno zavarovanje za občane

Dne 3.2.2021, ko pišemo ta članek moramo povedati, da zdravstvenega zavarovanja kot občan ni več že več kot 5 let. Zdravstveno zavarovanje za občane se je takrat urejalo na občini. Občan je prišel na občino, izpolnil obrazec in obvezno zdravstveno zavarovanje je bilo urejeno. Po definiciji je občan oseba brez ...

Kje urediti zdravstveno zavarovanje

Kje urediti zdravstveno zavarovanje je vprašanje, ki si ga postavljamo, ko ostanemo brez zdravstvenega zavarovanja. Naj ponovimo: zdravstveno zavarovanje v Sloveniji je urejeno iz dveh delov: obveznega zdravstvenega zavarovanja in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Obvezno zdravstveno zavarovanje si uredimo na najbližji enoti ZZZS (Zavoda za zdravstveno zavarovanje). Lahko jim tudi pošljete ...

Ponudniki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Ponudniki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so v Sloveniji 3 zavarovalnice: Vzajemna Triglav zdravstvena zavarovalnica Generali Trenutne cene in ugodnosti, ki jih ponujajo zavarovalnice zavarovancem ob sklenitvi si lahko pogledate TUKAJ. Vsi ponudniki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja Zelo pogosto vprašanje je : Katere zavarovalnice so ponudniki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oziroma katere zavarovalnice ponujajo ...

Ni statusa ni panike

Ni statusa ni panike je slogan zavarovalnice Vzajemna za mlade, ko le ti izgubijo status študenta. Po domače povedano, če izgubiš status študenta ali dijaka, moraš začeti plačevati zdravstveno zavarovanje. Storitev, ki je bila do tega trenutka za študenta brezplačna, postane z »izgubo statusa« plačljiva. 15.1.2021 ko pišemo ta članek ...

Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je bilo uvedeno 1.1.2006. Od tega datuma dalje imamo sistem zdravstvenega zavarovanja, kjer z urejenim obveznim in dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem le pokažemo kartico zdravstvenega zavarovanja in pri zdravniku in v lekarni nam ni potrebno plačevati ali doplačevati za zdravstvene storitve, zdravila in zdravstvene pripomočke. Na dan 11.1.2021, ...

Online zavarovanje

Omogočamo sklepanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja Online. Glavna prednost Online zavarovanja je v tem, da ga lahko sklenemo kadarkoli 24ur/dan. Online zavarovanje nam omogoča, da zavarovanje sklenemo točno takrat, ko imamo čas in v naših načrtih odkljukamo stvar, ki jo je potrebno narediti, pri tem nam ni potrebno čakati na agenta, ...

Katero dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Katero dopolnilno zdravstveno zavarovanje izbrati je odločitev vsakega posameznika. V pomoč vam bo gotovo dejstvo, da je storitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri vseh treh zavarovalnicah enaka oziroma identična. To dejstvo ste verjetno že opazili pri obisku zdravnika, saj vas medicinsko osebje nikoli ne vpraša katero zavarovalnico za dopolnilno zdravstveno zavarovanje ...