Dodatno zdravstveno zavarovanje cena

…ni enaka za vse zavarovance. Pri isti zavarovalnici lahko plačujete  do 80% višjo ceno od ostalih zavarovancev.

Če ste bili več let brez dopolnilnega zavarovanja in se želite vključiti v sistem, boste za vsako leto, ko zavarovanja niste plačevali deležni 3% doplačila na premijo, maksimalno 80%. Več kot 80% pribitka na premijo zakonsko ni dovoljeno.

Ponudniki dodatnega zdravstvenega zavarovanja so v Sloveniji trije:

Podrobne cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ugodnosti, ki jih zavarovalnice ponujajo ob sklenitvi lahko preverite na povezavi premija dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

Cena, ki je napisana v tabeli spodaj, velja le za zavarovance, ki niso zamudili zakonsko določenega roka.

Cena dopolnilno zavarovanje

PRIMERJAVA CEN DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

ZAVAROVALNICAMESEČNA PREMIJALETNA PREMIJA
Vzajemna dodatno zdravstveno zavarovanje 34,60€415,20€
34,50€414,00 €
35,55€

426,60€

Zakon namreč predvideva, da si mora zavarovanec urediti dopolnilno zdravstveno zavarovanje v roku enega leta od dneva, ko je postal zavezanec za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V koliko seveda želi imeti osnovno ceno. V primer, da si uredite dopolnilno zdravstveno zavarovanje po preteku enega leta od dneva, ko ste postali zavezanec za doplačila, vam bo po zakonu dodeljeno doplačilo na premijo v višini 3% za vsako polno leto. Velja za vse zavarovalnice. Višina dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je torej za vsakega posameznika lahko različna. Z višino dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je seveda mišljena mesečna cena dopolnilnega zavarovanja.

Dodatno zdravstveno zavarovanje cena

Primer:

Vzemimo 3 prijatelje: Janeza, Andreja in Pavleta. Trije prijatelji so skupaj študirali in istočasno končali študij. Vsi trije so se zaposlili januarja 2010. Vsi trije plačujejo dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri zavarovalnici Vzajemna Varuh zdravja. Janez je zavarovanje sklenil januarja 2010, Andrej je zavarovanje sklenil februarja 2015 in Pavle marca 2020. Na dan 22.5.2020, ko pišemo ta članek so bile njihove premije sledeče: 34,6eur, 39,79eur in 44,98eur.

Obstaja seveda cel kup jeznih ljudi, ki menijo, da je doplačilo na premijo zelo nepravična stvar in so jezni na zavarovalnice. Dejstvo pa je, da si doplačila na premijo niso zmislile zavarovalnice, temveč 3% doplačilo na premijo za vsako leto nezavarovanosti določa ZZVZZ (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju). V tem zakonu jasno piše, da mora zavarovalnica za vsako osebo, preden jo sprejme v zavarovanje preveriti ali le ta oseba ima doplačilo na premijo ali ne in če doplačilo ima, je potrebno določiti višino tega doplačila. Višina doplačila se določi glede na število dni, ki jih oseba, ki je bila zavezanec za dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni plačevala. dodatno zdravstveno zavarovanje cena

Za lažje razumevanje vzemimo zgornji primer kjer Pavle plačuje za Vzajemno 44,98 eur. Ko je Pavle izpolnil dokumentacijo za sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, je ta dokumentacija najprej prispela na Vzajemno. Referent Vzajemne je pred izdajo police v sistemu preveril, koliko dni je Pavle zavezanec za dopolnilno zavarovanje. Pavle je sklenil zavarovanje s 1.3.2020, prvič pa se je zaposlil 1.1.2010. Referent Vzajemne je torej dobil podatek, da je Pavle zavezanec za plačevanje zdravstvenih storitev 3708 dni, to številko je nato delil s 365 dni in dobil ven 10,16. To pomeni, da Pavle dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni plačeval več kot 10 let.

dodatno zavarovanje cena

Kako se obračuna  dopolnilno zdravstveno zavarovanje

To bomo povedali v nadaljevanju, bolj podrobno razlago pa si lahko preberete na povezavi kako se izračuna cena DZZ. Za vsako polno leto, ko zavezanec v preteklosti ni plačeval dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se mu mora ob sklenitvi upoštevati 3% pribitek na premijo. V zgornjem primeru, če Pavle DZZ-ja ne bi plačeval 10,99 leta, bi mu zavarovalnica še vedno obračunala 3%x10 le=30% pribitek na premijo. Tako je referent na Vzajemni za Pavleta dobil: dopolnilno zdravstveno zavarovanje cena pribitek.

Eno bolj pogostih vprašanj je tudi ali se višina dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja lahko preveri pred sklenitvijo zavarovanja. Odgovor je, žal ne, saj vsak zavarovanec sam približno ve koliko let je bil brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V primeru, da boste poslali vprašanje na zavarovalnico in spraševali o vaši ceni zdravstvenega zavarovanja, lahko računate na odgovor, da boste le ta podatek dobili po izpolniti pristopnice. Točna cena bo navedena šele na vaši original pogodbi.

Kakšne so trenutne cene dopolnilnih zavarovanj oziroma kakšna je trenutna premija za dodatno zdravstveno zavarovanje pri posamezni zavarovalnici si lahko preberete na povezavi nova cena dopolnilno zavarovanje.

Koliko časa velja višja cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Koliko časa velja višja cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja? Žal je tu odgovor permanentno oziroma dokler boste plačevali premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Dodatno zavarovanje, ki ga zavarovanci več let niso plačevali žal vedno spremljajo dodatni procenti doplačila.

Stranke nas seveda sprašujejo kaj si mislimo o tem višku nepravičnosti… Naš odgovor je, da tudi mi mislimo, da je ZZVZZ (zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) v tem delu nepravičen. Naše mnenje je, da ni razloga, da bi osebe, ki so v preteklosti svoje stroške zdravstvenih storitev plačevale iz lastnega žepa v prihodnje plačevale višjo premijo.

Hkrati pa je potrebno prisluhniti tudi zakonodajalcu-državi, ki pravi da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje solidarno, da ga plačujejo mladi in stari, čeprav ga v povprečju bistveno bolj potrebujejo in tudi uporabljajo stari. Zato je zakonodajalec to je država s tem doplačilom dal vedeti vsem državljanom RS, da v kolikor dopolnilnega zavarovanja ne plačujejo, ga bodo v prihodnosti plačevali po višji ceni in plačali še vse za nazaj.

Cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Več o tej temi lahko preberete tudi na različnih forumih na temo dopolnilnega zavarovanja. Najlažje, če v iskalnik vpišete dopolnilno zdravstveno zavarovanje forum. Do sedaj smo v glavnem govorili o posebnostih pri določanju cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, sedaj pa je čas, da se dotaknemo tudi cene same.  Zavedati se morate, da je storitev zdravstvenega zavarovanja povsem enaka pri vseh zavarovalnicah. Pa vendarle, čeprav je storitev identična, so cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja različne. Kako dobiti dodatno zdravstveno zavarovanje najceneje  ter katero je najboljše dodatno zdravstveno zavarovanje  si boste prebrali na teh dveh povezavah. Sicer pa velja osnovna logika, da najceneje ni vedno najugodnejše, kar pa boste prav tako izvedeli, če boste prebrali tekst na zgornjih dveh povezavah.

Premija za dodatno zdravstveno zavarovanje

Povprečen prebivalec Slovenije dodatno zdravstveno zavarovanje enači z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. Strokovno pravilno povedano, dopolnilno zdravstveno zavarovanje dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje in če imamo oboje, nam pri zdravniku ni potrebno doplačevati za zdravstvene storitve in v lekarni za zdravila.

Ko ljudi zanima premija za dodatno zdravstveno zavarovanje, jih dejansko zanimajo cene dopolnilnega zavarovanja.

PRIMERJAVA CEN DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

ZAVAROVALNICAMESEČNA PREMIJALETNA PREMIJA
Vzajemna dodatno zdravstveno zavarovanje 34,60€415,20€
34,50€414,00 €
35,55€

426,60€

Premija za dodatno zdravstveno zavarovanje ni nič drugega kot cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki jo plačujemo vsak mesec.

Dodatno zdravstveno zavarovanje cena

Glavna posebnost je to, da  je cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni enaka za vse zavarovance. Premija za dodatno zdravstveno zavarovanje oziroma cena, ki je napisana v tabeli, velja le za zavarovance, ki niso zamudili zakonsko določenega roka. Roka ki ga določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zakon predvideva, da si mora zavarovanec urediti dopolnilno zdravstveno zavarovanje v roku enega leta od kar je postal zavezanec za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Seveda če želi imeti osnovno premijo in biti brez pribitka.

Višina dodatnega zdravstvenega zavarovanja oziroma dodatno zdravstveno zavarovanje cena je torej odvisna predvsem od tega ali smo zavarovanje sklenili pravočasno.

Za vsako polno leto, ko dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne plačujemo hkrati pa smo zavezanec za le tega se nam premija za zavarovanje, ki ga bomo morda nekoč sklenili, poviša za 3%.

Torej, če sklenemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje več kot en mesec od dneva, ko postanemo zavezanci za ta doplačila, nas čaka 3 mesečna čakalna doba.

Naša mesečna premija pa bo enaka kot jo imajo ostali državljani. V primeru sklenitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja po preteku enega polnega letako postanemo zavezanci za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, bomo imeli 3 mesečno čakalno dobo in mesečno premijo višjo za 3%.

Primer:

Janez Novak je zaposlen že 30 let in nikoli ni plačeval dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. S 1.3.2019, se je odločil, da bo sklenil dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Sistem doplačila na premijo pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju v Sloveniji poznamo od 1.1.2006. Janez Novak bo torej imel 39% doplačila na premijo. Edina dobra stvar pri doplačilu na premijo je dejstvo, da to doplačilo nikoli ne more preseči 80%. V primeru Janeza Novaka torej ugotovimo, da tudi če Janez Novak dopolnilnega zavarovanja ne plačuje 30 let, bo imel pribitek na premijo največ 80. Pribitek na premijo je navzgor omejen!

Cene dodatnega zavarovanja lahko preverite na povezavi cenik dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Ugotovili boste, da se cena dodatnega zavarovanja med zavarovalnicami malenkost razlikuje. Gledano z zgodovinskega zornega kota lahko rečemo, da se od leta 2006, ko je bilo v Sloveniji uvedeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja med zavarovalnicami nikoli ni bistveno razlikovala.

Hkrati je potrebno povedati, da zavarovalnica z najnižjo premijo ni v vseh primerih najugodnejša. Vedno je potrebno upoštevati še paketne popuste in ugodnosti, ki jih novi zavarovanci prejmejo ob sklenitvi.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje cena

V republiki Sloveniji storitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nudijo 3 zavarovalnice: Vzajemna Varuh zdravja, Triglav in Generali. Storitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je v vseh treh primerih enaka. Če ste že kdaj bili pri zdravniku verjetno veste, da vas tam nihče ne vpraša ali imate dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenjeno pri Vzajemni ali Triglavu, temveč le preverijo ali imate dopolnilno zdravstveno zavarovanje urejeno.

Cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se med seboj razlikujejo, vseeno pa hitro ugotovimo, da so razlike v primeru dopolnilno zdravstveno zavarovanje cena vedno bile minimalne. Premija za dodatno zdravstveno zavarovanje se je v preteklosti spreminjala, kakšne so trenutne cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja  oziroma koliko stane dodatno zdravstveno zavarovanje lahko preverite na CENIK DZZ.

dodatno zavarovanje cena

Če ste ravno v postopku sklepanja dopolnilnega zavarovanja je dopolnilno zdravstveno zavarovanje cena pomemben faktor pri nakupnem procesu. Seveda se je v preteklosti dogajalo tudi to, da so ljudje sklepali dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri najcenejšem ponudniku. Le ta ponudnik pa je čez nekaj mesecev postal najdražji ponudnik.

Dopolnilno zdravstvene zavarovanje cene se bodo spreminjale tudi v prihodnosti. Pričakujemo pa, da bo razlika med cenami dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja tudi v prihodnosti minimalna.

Ne pozabite, da najcenejše dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni vedno najugodnejše.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje primerjava cen

Ko študent izgubi status, ko se študent redno zaposli, ko študent odpre svoj s.p., ko tuj delavec pride na delo v Slovenijo. V vseh teh primerih vse te osebe postanejo zavezanec za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Kdaj vse postanemo zavezanec za dopolnilno zdravstveno zavarovanje si lahko preberete na povezavi ZZZS dodatno zavarovanje.

Sedaj, ko vemo kdaj postanemo zavezanci za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, potrebujemo le še odgovor do kdaj si moramo le tega urediti. Priporočljivo je, da si dopolnilno zdravstveno zavarovanje uredimo v roku enega meseca od dne, ko postanemo zavezanec za doplačila iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, saj v nasprotnem primeru pademo v trimesečno čakalno dobo. Kaj je čakalna doba si lahko preberete na povezavi dodatno zdravstveno zavarovanje takoj.

Če sklenemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje več kot en mesec od dneva, ko se zaposlimo, bomo imeli 3 mesečno čakalno dobo. Naša mesečna premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bo enaka kot jo imajo ostali državljaniRazen, če dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenemo več kot leto dni od pričetka zaposlitve. V primeru, da zavarovanje sklenemo 367 dan od dne, ko smo se zaposlili, bo naša premija PERMANENTNO oziroma za stalno 3% višja od osnovne premije iz zgornje tabele. Če sklenemo zavarovanje več kot 2 leti od dneva zaposlitve bo premija višja za 6%.

Malce bolj spodbudna in pomirjujoča informacija je kot smo že povedali, da je doplačilo na premijo navzgor omejeno, saj ne more preseči 80% osnovne premije.

Dodatno zdravstveno zavarovanje cena 

V pogovornem jeziku velja dodatno zdravstveno zavarovanje za sopomenko oziroma za sinonim za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Ko se ljudje zanimajo za dodatno zdravstveno zavarovanje cena jih v bistvu zanima cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Osnovna cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je torej za vse zavarovance enaka. Osnovna oziroma začetna cena je napisana v tabeli in je osnova za določitev končne premije, ki jo zavarovanec plačuje. Ker pa imajo določeni zavarovanci doplačilo na premijo, je končna cena lahko različna od cene v zgornji tabeli. Če niste prepričani, da plačujete pravo ceno vam svetujemo, da pokličete vašo zavarovalnico. Pojasnili vam bodo od kje cena, ki je napisana na položnici. Smo le ljudje in ne roboti zato ste lahko prepričani, da se tudi referenti zaposleni na zavarovalnicah zmotijo. Če niste sigurni oziroma se vam kakšna številka zdi nenavadna, predlagamo, da nemudoma kontaktirate vašo zavarovalnico in zahtevate podrobno specifikacijo zneska vaše mesečne premije.

Dodatno zdravstveno zavarovanje cena

Omeniti moramo tudi to, da se v praksi dogaja, da imajo zavarovanci na položnici poleg dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja tudi nezgodno zavarovanje, zavarovanje za tujino,… Vzajemna Varuh zdravja za svoje zavarovance nudi tudi 3% popust, v primeru plačevanja preko trajnega naloga, odtegljaja od plače ali letnega plačila. Pri Triglavu in Generali je premija za vse zavarovance enotna ne glede na način plačila. Če je pri isti zavarovalnici vaša mesečna premija dopolnilnega zavarovanja višja od premije, ki jo plačuje vaš sosed, še ni nujno, da imate doplačilo na premijo. Pokličite zavarovalnico in se prepričajte, da nimate na polico pripetega, nezgodnega zavarovanja, turističnega zavarovanja….

3% popust pri sklepanju preko portala www.e-zavarovanja.com

Poudariti pa moramo, da pri sklepanju preko naše spletne strani www.e-zavarovanja.com vsi zavarovanci prejmejo maksimalen 3% popust pri zavarovalnici Vzajemna Varuh zdravja.

Pogosto nas stranke sprašujejo, ali je v primeru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja mogoč komercialni popust, kot pri premoženjskih zavarovanjih oziroma popust na več zavarovanj. Odgovor je, da pri zavarovalnici Triglav in Generali lahko dopolnilno zdravstveno zavarovanje vključite v paket zavarovanj in nato uveljavljate dodaten popust na premoženjskih zavarovanjih. Osnovna cena dopolnilnega zavarovanja pa je v vseh primerih enaka za vse zavarovance. V primeru PAKETA pri Triglavu ali Generaliju hitro ugotovite, da je prihranek na več premoženjskih zavarovanj lahko hitro mnogo večji kot je razlika med ceno osnovne premije.

3% popust pri zavarovalnici Vzajemna

Najcenejša zavarovalnica ni v vseh primerih tudi najugodnejša, kako si izbrati najugodnejšo zavarovalnico si lahko preberete na povezavi najcenejša zavarovalnica dodatno.

Menjava zavarovalnice in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Vse o tej temi si lahko preberete na povezavi dopolnilno zdravstveno zavarovanje menjava. Ko izbiramo najugodnejšo zavarovalnico moramo v primeru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja upoštevati 3 faktorje. Ceno zavarovanja oziroma višino zavarovalne premije, ugodnosti, ki jih zavarovalnice nudijo ob sklenitvi, kakšni so prihranki pri paketnih popustih v primeru sklepanja pri  zavarovalnici Generali in zavarovalnici Triglav.

Sedaj, ko ste ugotovili, da je potrebno dopolnilno zdravstveno zavarovanje skleniti pravočasno morate prebrati le še kako urediti dopolnilno zdravstveno zavarovanje kar izveste na povezavi kako urediti dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

 

doc_shutterstock_2

V primeru dodatnih vprašanj smo vam vedno na voljo na številki 040 556 489.

 

Klikni na logo in preveri ugodnosti! 

Adriatic-medium-logo

Triglav-medium-logo

 

×

Ste našli iskano informacijo?