Splošni pogoji za dopolnilno zdravstveno zavarovanje:

Pisno obvestilo zavarovalcu:

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu (IPID) – DZZ: