Zdravstveno zavarovanje za brezposelne

Osebam, ki so se znašle v težkem finančnem položaju, priporočamo, da se zglasijo na najbližji enoti Centra za socialno delo (CSD), kjer lahko zaprosijo za odločbo, s katero bodo na zavarovalnici polico za dopolnilno zdravstveno zavarovanje postavili v mirovanje.

Ko je polica v mirovanju (za čas trajanja odločbe), je zavarovanec v celoti zavarovan, saj mu država krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Čas trajanja od oddaje dokumentacije do odobrene odločbe traja lahko tudi mesec dni ali več, zato predlagamo, da prošnjo, če smatrate, da ste socialno ogrožena oseba oddate čim prej.