Dodatno zdravstveno zavarovanje za upokojence

Eno pogostejših vprašanj v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem je : Kaj se spremeni, ko bom šel/šla v pokoj?

Odgovor je: Praktično nič! Tudi upokojenci so zavezanci za obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Razlika: Zaposlenim obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje delodajalec, upokojencem pa ZPIZ (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje). Takoj, ko ZPIS ugotovi, da oseba izpolnjuje vse pogoje za izplačilo pokojnine, začne ZPIZ plačevati obvezno zdravstveno zavarovanje za to osebo.