klub e-Zavarovanja ugodnosti ugodnosti skupaj:  do  € Skleni zavarovanje

USB ključek 64 GB Preberi več o tem.
VREDNOST: 15 €
Nahrbtnik v vrednosti 15€ Preberi več o tem.
VREDNOST: 15 €
Brezplačni Generali klub ugodnosti, ki vam prinaša številne Popuste za vstopnice, spletne nakupe in vrsto drugih ugodnosti

KLUBSKE UGODNOSTI:

Brezplačni klub e-Zavarovanja prinaša:
Brezplačni klub Generali prinaša:
Dodatno zdravstveno zavarovanje Generali cena PREMIJA (€)
mesečna premija
LETNA PREMIJA

CENA DOPOLNILNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA GENERALI

Cene v zgornji tabeli veljajo za zavarovance, ki bodo pri Generali dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenili znotraj zakonsko določenega roka. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da mora zavarovanec dopolnilno zdravstveno zavarovanje skleniti v 365 dneh od dneva, ko je postal zavezanec za dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
Če zavarovanec zamudi ta zakonsko določen rok, se mu premija zviša za 3 % za vsako polno leto. V praksi to pomeni permanentno 3% višja premija za vsako polno leto, ko ne plačujemo premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

PRIMER ZA LAŽJE RAZUMEVANJE:
Marko Ravnikar se je redno zaposlil 24.4.2016. Generali dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa je sklenil 25.4.2020. Ker so minila več kot 4 polna leta od datuma, ko je Marko Ravnikar postal zavezanec za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, bo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje permanentno plačeval 4×3%=12% višjo premijo.

DODATNO ZAVAROVANJE CENA

Ko nas stranka vpraša: “Kakšna bo cena dopolnilnega zavarovanja zame?”, žal nikoli ne moremo odgovoriti s 100% gotovostjo. Če nimate doplačila bo cena po zgornjem ceniku, sicer bo ustrezno povišana v skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki predvideva 3% zvišanje premije za vsako leto, ko dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nismo plačevali.
Ali se da pred sklenitvijo preveriti ceno dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja? Odgovor je NE. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje najprej sklenete oziroma izpolnite pristopnico, nato pa s strani zavarovalnice prejmete originalno zavarovalno polico na kateri je napisana premija, ki je glede na vaše podatke zvišana za zakonsko določeno doplačilo. Če doplačila ni, je na zavarovalni polici napisana osnovna premija.

DOPOLNILNO ZAVAROVANJE CENA

Ali lahko na ceno dodatnega zdravstvenega zavarovanja vpliva še kaj drugega kot doplačilo na premijo? Zavarovalnici Triglav in Generali imata enotno premijo za vse zavarovance ne glede na način plačila, zavarovalnica Vzajemna pa nudi 3% popust v primeru plačila preko trajnega naloga, v primeru odtegljaja od plače oziroma v primeru enkratnega plačila.

V primeru, da vam ni jasna višina premije, ki jo plačujete, vam svetujemo, da pokličete zavarovalnico, kjer naj vam točno obrazložijo zakaj toliko plačujete.

GENERALI DOPOLNILNO CENA

Hkrati je potrebno vedeti, da je zakonsko maksimalno dovoljen popust v primeru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 3%. V primeru premoženjskih zavarovanj vam zavarovalnica lahko odobri višji komercialni popust kot vašemu sosedu ali pa znancu, pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju pa je osnovna premija za vse zavarovance enaka. Lahko ima sosed zaradi večletnega neplačevanja doplačilo na premijo, lahko ima dodatno sklenjeno tudi nezgodno zavarovanje. Dejstvo pa je, da imamo osnovno premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja vsi enako.

Generali dopolnilno zavarovanje