Zdravstveno zavarovanje za občane

Dne 3.2.2021, ko pišemo ta članek moramo povedati, da zdravstvenega zavarovanja kot občan ni več že več kot 5 let. Zdravstveno zavarovanje za občane se je takrat urejalo na občini. Občan je prišel na občino, izpolnil obrazec in obvezno zdravstveno zavarovanje je bilo urejeno. Po definiciji je občan oseba brez prihodkov in premoženja.

Danes se zdravstveno zavarovanje za občane ureja pri krajevno pristojnem centru za socialno delo (CSD = center za socialno delo).

Zdravstveno zavarovanje za občane

Če ste oseba brez prihodkov in premoženja in zdravstvenega zavarovanja nimate urejenega iz drugega naslova, se nemudoma zglasite na vam krajevno pristojen CSD. Tam boste vložili vlogo za zdravstveno zavarovanje. Če bo vloga odobrena vam bo država plačevala obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Pozor!!! Upoštevajte pravilni vrstni red in se izognite težavam.

Vsem “občanom”, ki ste na CSD pridobili pozitiven odgovor na vlogo priporočamo, da sklenete dopolnilno zdravstveno zavarovanje čeprav imate potrjeno odločbo CSD, kjer piše, da vam bodo dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačevali oni.
Ne bo vam potrebno ničesar plačevati izognili pa se boste težavam. Kakšne težave vas lahko doletijo si preberite v PRIMERU 2.

PRIMER 1:
Janez Novak je dobil odločbo CSD kjer je pisalo, da mu bodo plačevali obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje dokler se ne zaposli. Hkrati je Janez Novak sklenil dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri zavarovalnici in na zavarovalnico poslal fotokopijo odločbe CSD in na zavarovalnici so mu zavarovanje zamrznili.
Janez Novak se je čez 3 leta zaposlil, reaktiviral polico dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in dopolnilno zdravstveno zavarovanje mu je pričelo veljati TAKOJ in premija je bila normalna oziroma najnižja oziroma po ceniku izbrane zavarovalnice.

PRIMER 2:
Andrej Novak je dobil odločbo CSD kjer je pisalo, da mu bodo plačevali obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje dokler se ne zaposli. Andrej Novak je čez 3 leta našel zaposlitev. Želel si je urediti tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje in pri tem je zgrožen ugotovil:

  • da bo najprej moral tri mesece plačevati premijo zavarovan pa ne bo
  • da bo moral permanentno plačevati 9% višjo premijo od osnovne

Iz obeh zgoraj navedenih primerih se lahko naučimo, da je pravilen vrstni red sklepanja naveden v primeru številka ena. Če sklenemo zavarovanje takoj nas to nič ne stane, izognemo pa se vsem težavam.

Zavarovanje kot občan

Danes zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju predvideva, da v Sloveniji obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačujejo vse osebe z dohodkom. Glavni kriterij za zavarovanje kot občan je torej, da je oseba brez prihodkov.

Hkrati je v tem zakonu predvideno, da vsem šolajočim se otrokom in mladini zdravstveno zavarovanje plačuje država. Pri tem to velja za tako za obvezno kot dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Če se šolate in ste zavarovani po starših vam za zdravstveno zavarovanje ni potrebno skrbeti.

Zdravstveno zavarovanje kot občan

Kaj pa zdravstveno zavarovanje za občane, ki so brez prihodkov, brez premoženja in živijo sami v lastnem gospodinjstvu? V takšnem primeru svetujemo, da se čim prej zglasite na najbližji enoti centra za socialno delo. Predlagamo, da jih pred obiskom še pokličete in seznanite s situacijo. Še pred obiskom vas bo njihovo prijazno osebje seznanilo katere obrazce potrebujete in kaj vam svetujejo v konkretni situaciji.

ZZZS zavarovanje kot občan

V primeru zdravstveno zavarovanje kot občan je mišljeno, da je občan oseba brez prihodkov in brez premoženja in da živi v lastnem gospodinjstvu. Večinoma gre v tem primeru za brezposelne osebe. Več o zdravstvenem zavarovanju brezposelnih oseb si lahko preberete na povezavi zavarovanje brezposelne osebe.

ZZZS zavarovanje kot občan

Kot smo že povedali se v takšnem primeru čimprej zglasite na CSD. Izpolnili boste vlogo za dodelitev denarne socialne pomoči. V primeru pozitivnega odgovora, če bo vaša vloga odobrena, vam bo vaše obvezno zdravstveno zavarovanje plačevala vaša občina, dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa vam bo plačeval državni proračun.

Zavarovan kot občan

Tipičen primer zavarovan kot občan je študent, ki je izgubil status študenta, je brez prihodkov in brez premoženja. Njegova ali njena naloga je, da se čim prej zglasi na najbližjem CSD izpolni vlogo in zdravstveno zavarovanje bo urejeno.

Ali se občanu vloga za zdravstveno zavarovanje odobri ali ne preverja krajevno pristojni urad CSD. CSD za vsako osebo preveri na ZZZS-ju ali le ta ni zavarovana že iz drugega naslova ali po drugi podlagi, ali oseba nima prihodkov in premoženja. Hkrati mora biti ta oseba po ZUPJS (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev) upravičena do denarne socialne pomoči oziroma mora vsaj izpolnjevati pogoje za izplačevanje denarne socialne pomoči.

Zavarovan kot občan

Pomembno je vedeti, da tudi, ko je vloga odobrena le ta veljavna za časovno omejeno obdobje. Če po poteku časa še vedno izpolnjujete pogoje, nikakor ne smete pozabiti vložiti nove vloge.

Vsem državljanom želimo, da čim prej najdete delo, ki vas bo veselilo in si boste lahko sami uredili in plačevali zdravstveno zavarovanje. Z redno zaposlitvijo vam poteče veljavnost vloge za zdravstveno zavarovanje pri CSD in upravičenost do izplačevanja denarne socialne pomoči.

Zavarovalnice za dodatno zavarovanje

Ko ljudje govorijo o dodatnem zavarovanju imajo v 95% primerov v mislih najpogostejše dodatno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji, to je dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Torej, ko se ljudje zanimajo za zavarovalnice za dodatno zdravstveno zavarovanje jih v bistvu zanima katere zavarovalnice v Sloveniji ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ponujajo 3 zavarovalnice Vzajemna, Triglav, Generali.

Zavarovalnice za dodatno zavarovanje

Na naši spletni strani lahko na povezavi cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja preverite cene in ugodnosti vseh ponudnikov dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Hkrati lahko pri nas zavarovanje tudi sklenete. Najprej si izberete zavarovalnico, izpolnite spletni obrazec na povezavi sklenitev dodatnega zavarovanja preko spleta, spletni obrazec podpišete in zavarovanje je sklenjeno.

Kje se lahko dodatno zavarujem

Spet moramo omeniti, da ljudje v pogovornem jeziku enačijo obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zato v veliki večini primerov ljudi, ko se zanimajo za kje se lahko dodatno zavarujem, dejansko zanima kje lahko sklenejo dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Kot smo že povedali v Sloveniji dopolnilno zdravstveno zavarovanje ponujajo 3 zavarovalnice. Zavarujete se lahko torej direktno v eni od njihovih poslovalnic, lahko pokličete agenta na dom, lahko pa zavarovanje sklenete spletno na naši spletni strani.

Kje se lahko dodatno zavarujem

Smo zavarovalniška agencija e-Zavarovanja d.o.o., smo specializirani za sklepanje dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj. Pri nas najdete vse ponudnike na enem mestu. Na enem mestu lahko preverite vse cene in ugodnosti, ki jih ponudniki ponujajo v primeru sklenitve zavarovanja. Na povezavi dopolnilno zavarovanje online pa lahko dopolnilno zdravstveno zavarovanje tudi sklenete.

V primeru, da imate dopolnilno zdravstveno zavarovanje že sklenjeno in se zanimate za menjavo le tega si na povezavi zamenjaj dopolnilno zdravstveno zavarovanje preberite, kako preprosta je menjava dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

doc_shutterstock_2

V primeru dodatnih vprašanj smo vam vedno na voljo na številki 040 556 489.

 

Klikni na logo in preveri ugodnosti! 

Adriatic-medium-logo

Triglav-medium-logo

 

×

Ste našli iskano informacijo?