Zdravstveno zavarovanje za občane

Dne 3.2.2021, ko pišemo ta članek moramo povedati, da zdravstvenega zavarovanja kot občan ni več že več kot 5 let. Zdravstveno zavarovanje za občane se je takrat urejalo na občini. Občan je prišel na občino, izpolnil obrazec in obvezno zdravstveno zavarovanje je bilo urejeno. Po definiciji je občan oseba brez prihodkov in premoženja.

Danes se zdravstveno zavarovanje za občane ureja pri krajevno pristojnem centru za socialno delo (CSD = center za socialno delo).

Zdravstveno zavarovanje za občane

Če ste oseba brez prihodkov in premoženja in zdravstvenega zavarovanja nimate urejenega iz drugega naslova, se nemudoma zglasite na vam krajevno pristojen CSD. Tam boste vložili vlogo za zdravstveno zavarovanje. Če bo vloga odobrena vam bo država plačevala obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Pozor!!! Upoštevajte pravilni vrstni red in se izognite težavam.

Vsem “občanom”, ki ste na CSD pridobili pozitiven odgovor na vlogo priporočamo, da sklenete dopolnilno zdravstveno zavarovanje čeprav imate potrjeno odločbo CSD, kjer piše, da vam bodo dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačevali oni.
Ne bo vam potrebno ničesar plačevati izognili pa se boste težavam. Kakšne težave vas lahko doletijo si preberite v PRIMERU 2.

PRIMER 1:
Janez Novak je dobil odločbo CSD kjer je pisalo, da mu bodo plačevali obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje dokler se ne zaposli. Hkrati je Janez Novak sklenil dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri zavarovalnici in na zavarovalnico poslal fotokopijo odločbe CSD in na zavarovalnici so mu zavarovanje zamrznili.
Janez Novak se je čez 3 leta zaposlil, reaktiviral polico dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in dopolnilno zdravstveno zavarovanje mu je pričelo veljati TAKOJ in premija je bila normalna oziroma najnižja oziroma po ceniku izbrane zavarovalnice.

PRIMER 2:
Andrej Novak je dobil odločbo CSD kjer je pisalo, da mu bodo plačevali obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje dokler se ne zaposli. Andrej Novak je čez 3 leta našel zaposlitev. Želel si je urediti tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje in pri tem je zgrožen ugotovil:

  • da bo najprej moral tri mesece plačevati premijo zavarovan pa ne bo
  • da bo moral permanentno plačevati 9% višjo premijo od osnovne

Iz obeh zgoraj navedenih primerih se lahko naučimo, da je pravilen vrstni red sklepanja naveden v primeru številka ena. Če sklenemo zavarovanje takoj nas to nič ne stane, izognemo pa se vsem težavam.