Informacije na: 040 556 489 ali info@e-zavarovanja.com

Skleni online ali pokliči 040 556 489

Dodatno zdravstveno zavarovanje
Vzajemna cena

Mesečna premija
Mesečna premija z max. 3% popust
Letna premija

Klubske ugodnostiBrezplačni klub e-Zavarovanja prinaša:
Brezplačni program Varuh zdravja prinaša:

Dodatno zdravstveno zavarovanje Generali cena

Mesečna premija
Letna premija

Klubske ugodnostiBrezplačni klub e-Zavarovanja prinaša:
Brezplačni klub Generali prinaša:

Dodatno zdravstveno zavarovanje
Triglav cena

Mesečna premija  €
Letna premija

UgodnostiBrezplačni klub e-Zavarovanja prinaša:
Triglav prinaša:

Storitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je pri vseh zavarovalnicah popolnoma enaka oziroma ista.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje cene

Cene na zgornji sliki veljajo le za tiste zavarovance, ki so zavarovanje sklenili pravočasno. Če ste bili več let brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja lahko računate oziroma boste imeli višjo ceno.

Vsi , ki več let niste imeli sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, vas ob sklenitvi skladno z ZZVZZ(zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) čaka višja premija.

Višina premije dopolnilnega zdravstvenega se obračuna na način, da vam za vsako polno leto, ko dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja niste imeli zavarovalnica obračuna 3% pribitek na premijo.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje cena + pribitek morajo po zakonu obračunati vse zavarovalnice. Če imate dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenjeno ves čas vam pribitka ni potrebno plačati in je višina pribitka na premijo enaka 0.

Primer: Osnovna premija s 3% popustom pri Vzajemni je na dan 1.2.2021 34,6eur. Ana Novak dopolnilnega ZZ ni plačevala že več kot 10 let sedaj zavarovanje želi skleniti.

Njena mesečna premija = 34,6eur +pribitek (3%x10let=30%)x34,6eur=44,98eur
V ceni 44,98eur je upoštevano dopolnilno zdravstveno zavarovanje + pribitek in to ceno bo Ana Novak plačevala.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje cene

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje cene se kot vidimo na gornji sliki med posameznimi zavarovalnicami ne razlikujejo bistveno. V Sloveniji je bilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje uvedeno 1.1.2006 in od takrat smo doživeli vsaj 10 sprememb cen tega zavarovanja. Večino časa je bila cena zdravstvenega zavarovanja najnižja pri Vzajemni.

Ko nas naše stranke sprašujejo vprašanja na temo vse skrivnosti dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja lahko odgovorimo, da je glavna skrivnost pribitek na premijo. Večina prebivalstva dejansko ne ve, da se ne splača ne plačevati dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, saj bo zagotovo prišel čas, ko ga bodo potrebovali, takrat pa bodo morali plačevati mnogo višjo premijo.

Premija dodatnega zdravstvenega zavarovanja

V pogovornem jeziku dodatno zdravstveno zavarovanje velja za sinonim oziroma za sopomenko za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Ko ljudi zanima premija dodatnega zdravstvenega zavarovanja jih dejansko zanima premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. AKTUALNE cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja lahko preverite na vrhu te spletne strani.

Premija dodatnega zdravstvenega zavarovanja

V zgornjem članku smo govorili o osnovni premiji in pribitku na premijo. V praksi se seveda tudi dogaja, da ljudje ne vedo natančno koliko let so bili brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Nekateri so nekaj let to zavarovanje plačevali, pa potem nekaj let spet ne, sedaj pa jih zanima kolikšna bo višina premije dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

Žal moramo v vseh takšnih primerih povedati, da se dodatno zz premije ne da preveriti preden ne sklenete dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Povedano drugače, kakšna je dodatno z premija boste ugotovili šele, ko vam zavarovalnica po uspešni sklenitvi pošlje zavarovalno polico. Na zavarovalni polici bo pisalo kakšna je osnovna premija in kakšen je pribitek na premijo.

Premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja torej ne boste z gotovostjo izvedeli preden nimate v roki zavarovalne police, vseeno pa smo prepričani, da si vsaj približno znate izračunati kakšen bo znesek dodatnega zavarovanja tudi sami.

Primer: Ana Novak se spomni, da 2 leti je plačevala dzz, potem pa 3 leta ne, pa spet 2 leti da, zadnja 3 leta pa zopet ne. Ana Novak je postala zavezanec za plačevanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pred 10 leti, prej je bila študent in je to zavarovanje imela 100% urejeno.

Kot smo izračunali že v zgornjem članku, če Ana 10 let tega zavarovanja ne bi plačevala bi imela premijo pri Vzajemni 44,98eur, če bi zavarovanje plačevala vseskozi pa bi bila njena premija 34,6eur.

Kakšno premijo bo Ana Novak plačevala je težko reči, zagotovo bo nekje v razponu med 34,6eur in 44,98eur. Ko bo Ana podpisala pristopnico, bodo na zavarovalnici preverili koliko dni je ona zavezanec za dopolnilno zdravstveno zavarovanje in npr. Ugotovili, da je ona zavezanec za dzz 3650 dni. Nato bodo preverili za koliko dni je plačala dzz in ugotovili, da je plačala dzz za 2150 dni.

S temi številkami na zavarovalnici ugotovijo, da Ana Novak dzz-ja ni plačevala 1500 dni. Teh 1500 dni delijo s 365 dnevi in dobijo rezultat 4,109.
Njena mesečna premija = 34,6eur +pribitek (3%x4leta=12%)x34,6eur=38,75eur

Zavarovalnice za dodatno zdravstveno zavarovanje

V Sloveniji imamo cel kup zavarovalnic, vendar vse ne ponujajo vseh vrst zavarovanj. Kot smo že povedali, v pogovornem jeziku ljudje dodatno zdravstveno zavarovanje enačijo z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem in ko jih zanimajo zavarovalnice za dodatno zdravstveno zavarovanje jih v bistvu večinoma zanima katere zavarovalnice ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

V Sloveniji trenutno dopolnilno zdravstveno zavarovanje ponujajo 3 zavarovalnice. Kakšne so njihove ponudbe in cene si lahko pogledate na vrhu te spletne strani ali na povezavi premija za dodatno zz.

Zavarovalnice za dodatno zdravstveno zavarovanje

Naše stranke najprej zanima kdo so ponudniki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, nato nas večina vpraša kakšna je razlika v sami storitvi med zavarovalnicami. Razlike v storitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja med zavarovalnicami ni.

Verjetno ste že kdaj bili pri zdravniku ali zobozdravniku. Potem vam je jasno, da vas tam nihče ne vpraša kje imate sklenjeno dzz. Pokažete kartico, zdravstveno osebje le preveri ali je dzz sklenjeno. Če dzz je sklenjeno bo storitev plačala zavarovalnica, sicer boste storitev plačali iz lastnega žepa.

V kolikor se zanimate za sklepanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja imate sedaj že večino informacij. To zavarovanje ponujajo 3 zavarovalnice, storitev je pri vseh zavarovalnicah povsem identična, na vašo izbiro torej vplivata le še 2 dejavnika. To sta cena in ugodnosti, ki jih prejmete v primeru sklenitve. Vse to lahko preverite na vrhu te spletne strani. V primeru, da se odločate za sklepanje zavarovanja pa kliknite na povezavo sklenitev dopolnilnega. Izpolnili boste obrazec in zavarovanje bo sklenjeno.

Kako se obračuna dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Kot smo že povedali je cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja odvisna od osnovne premije in pribitka na premijo. Kako se obračuna dopolnilno zdravstveno zavarovanje smo razložili že zgoraj na primeru Ane Novak. Pribitek na premijo se obračuna ob sklenitvi zavarovanja 3% za vsako polno leto, ko nekdo je bil zavezanec za dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa ga ni plačeval.

V gornjih primerih je vse že podrobno razloženo, omeniti je potrebno le še dobro novico in sicer, da pribitek na premijo ne more biti višji od 80%.

Primer: Ana Novak je že 30 let zavezanec za plačilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, sedaj pa bi želela skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Če bi upoštevali formulo:
Njena mesečna premija = 34,6eur +pribitek (3%x30let=90%)x34,6eur=65,74eur

Ker je maksimalen pribitek na premijo 80% moramo upoštevati naslednjo formulo:
Njena mesečna premija = 34,6eur +pribitek (maksimum=80%)x34,6eur=62,28eur

Omeniti moramo, da je bilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji uvedeno 1.1.2006. Dne 1.2.2021 ko pišemo ta članek je maksimalni pribitek na premijo 42%.
Zgornji primer (80% ali 90%) je zato trenutno zgolj teoretičen.

kako se obračuna dopolnilno zdravstveno zavarovanje

To je seveda teorija. Naše stranke nas neprestano sprašujejo kako je v praksi ali obstaja kakšen način, da se izognemo pribitku na premijo oziroma doplačilu na osnovno ceno dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Žal moramo tukaj odgovoriti, da zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju niso napisale zavarovalnice, temveč poslanci v državnem zboru, zavarovalnice morajo ta zakon le upoštevati. Resnici na ljubo pa je vseeno potrebno povedati, da so zavarovalnice poslovni subjekti in Ano Novak preden jo na Vzajemni sprejmejo v zavarovanje vedno preveri referent, ki mora preveriti ali Ana Novak ima doplačilo na premijo ali ne. Obračun dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja naredi vedno referent.

V teoriji obstaja možnost, da se Ana Novak zaradi napake referenta izogne doplačilu na premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vseeno pa moramo povedati, da so v praksi takšni primeri izjemno redki.

Dodatno zavarovanje cene

Kot smo že večkrat povedali je v pogovornem jeziku dodatno zavarovanje sinonim za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Ko se ljudje zanimajo za dodatno zavarovanje cene jih dejansko zanimajo cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ponujajo 3 zavarovalnice, kakšne so njihove cene si lahko pogledate na vrhu naše spletne strani.

Dodatno zavarovanje cene

Višina dodatnega zdravstvenega zavarovanja oziroma premija za dodatno zdravstveno zavarovanje je odvisna od osnovne premije in pribitka na premijo. Kot smo že omenili, se pribitek na premijo obračuna, če ste bili brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja več kot 1 leto.

Cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja niso nič drugega kot cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja povedana v množini. Ko se ljudje zanimajo za cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja jih zanima predvsem katere zavarovalnice ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje in kakšne cene ponujajo. Kot smo že povedali v Sloveniji dopolnilno zdravstveno zavarovanje ponujajo Vzajemna, triglav in Generali. Aktualne cene in ugodnosti ob sklenitvi lahko preverite na vrhu te spletne strani.

Cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Kot smo že povedali, če nekdo več let ni imel dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bo zanj dodatno z cena višja kot za nekoga, ki je dopolnilno zdravstveno zavarovanje imel ves čas sklenjeno. Hkrati ste že ugotovili, da so cene dodatnega zavarovanja pri zavarovalnicah različne.

Čeprav so cene dopolnilnih zavarovanj različne, je potrebno vedeti, da je storitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je pri vseh zavarovalnicah popolnoma enaka oziroma ista.

Dodatno zdravstveno zavarovanje cenik

Dodatno zdravstveno zavarovanje cenik si lahko pogledate na vrhu te spletne strani.

Cene dopolnilnega zavarovanja, ki so zgoraj navedene so mišljene za zavarovance, ki zavarovanje sklenejo v zakonsko določenem roku. Zakonsko določen rok, kjer zavarovanec plačuje osnovno premijo brez doplačila, je 1. leto oziroma 365 dni. Če zavarovanec sklene dopolnilno zdravstveno zavarovanje v enem letu od dneva, ko je postal zavezanec za dopolnilno zdravstveno zavarovanje bo imel ceno, ki je zgoraj navedena. V nasprotnem primeru bo imel ceno višjo oziroma bo imel doplačilo na premijo.

Primer: Jana Nova, rojena 1.1.1995 je imela obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje krito s strani države dokler se je šolala. S 1.2.2018 se je redno zaposlila. S tem, ko se je zaposlila je postala zavezanec za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa si je uredila 21.3.2019. Ker je zamudila rok 365 dni, bo na njeni kartici zdravstvenega zavarovanja v rubriki dopolnilno zdravstveno zavarovanje cena pisalo: osnovna cena +3% doplačila.

Dodatno zdravstveno zavarovanje cena

Koliko časa bo Jana Novak plačevala višjo premijo?
Višjo premijo bo Jana plačevala permanentno, dokler jo bo želela plačevati, saj je dopolnilno zdravstveno zavarovanje prostovoljno. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje navadno plačujemo do smrti, saj vsaj statistično drži korelacija, da starejši kot smo, več imamo stroškov zdravstvenih storitev in posledično bolj potrebujemo zdravstveno zavarovanje.
V zgornji razpredelnici dodatno zavarovanje cena, cene torej veljajo le za osebe, ki nimajo doplačila na premijo. Vse osebe, ki doplačilo na premijo imajo, lahko le pomnožijo število let, ko bi zavarovanje morale plačevati pa ga niso, s številko 3 in dobile bodo odstotek pribitka na premijo.

Dodatno zdravstveno zavarovanje cena

Dodatno zdravstveno zavarovanje cena je eden najbolj iskanih izrazov v iskalnikih, ko se ljudje zanimajo za cene dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Kot smo že povedali v pogovornem jeziku ljudje enačijo dodatno zdravstveno zavarovanje z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanje.

Strokovno pravilno povedano bi bilo, da ko ljudi zanima cena dodatnega zdravstvenega zavarovanja, jih v bistvu zanima cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Dodatno zdravstveno zavarovanje cena

Cena za dodatno zavarovanje oziroma strokovno pravilno povedano cena za dopolnilno zavarovanje je sestavljena iz osnovne cene dopolnilnega zavarovanja in pribitka na premijo v primeru, da dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja več let nismo imeli sklenjenega.

Cene dodatnega zdravstvenega zavarovanja se lahko med prebivalstvom razlikujejo. V naslednjem primeru navajamo razlike med Štefanom Jarcem in njegovimi vrstniki. V naslednjem primeru lahko razberete, kako se izračuna dopolnilno zdravstveno zavarovanje cena pribitek.

Primer: Štefan Jarc je zaposlen že 13 let. Nikoli ni plačeval dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vseeno se je odločil, da se danes vključi v sistem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Za vsako leto bo dobil 3% pribitka na premijo, kar pomeni, da bo posledično plačeval 39% višjo premijo kot njegovi vrstniki, ki so se zaposlili istočasno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačujejo že 13 let.

Drugačna cena dopolnilnega zavarovanja

Če pogledamo gornji primer Štefana Jarca, hitro ugotovimo, da njegovega vrstnika Andreja Novaka, ki bo zavarovanje sklenil šele čez nekaj let spet čaka drugačna cena dopolnilnega zavarovanja.

Logično je torej, da bodo vsi vrstniki Štefana Jarca, ki dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačujejo ves čas, oziroma so imeli dopolnilno zavarovanje ves čas sklenjeno oziroma v veljavi, posledično plačujejo cenejše dodatno zdravstveno zavarovanje.

Drugačna cena dopolnilnega zavarovanja

Izračun zavarovanja je torej v največji meri odvisen od števila let, ko dopolnilnega zavarovanja niste imeli sklenjenega. Če dopolnilnega zavarovanja še nimate sklenjenega vam svetujemo, da to čim prej storite s klikom na povezavo sklenitev dopolnilnega zavarovanja preko spleta.

Kot smo povedali že zgoraj, je cena dodatnega zdravstvenega zavarovanja za vse zavarovance, ki niso zamudili roka enaka. Generali in Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d., imata za svoje zavarovance enotno ceno. Vzajemna zdravstvena zavarovalnica svojim zavarovancem nudi zakonsko določen maksimalen 3% popust v primeru, če se stranka odloči za:
– letno plačilo
– plačilo preko trajnega naloga
– odtegljaj od plače

Seveda je potrebno poudariti, da na naši spletni strani vsem zavarovancem nudimo enotno ceno s 3% popustom ne glede na način plačila.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje cena

Sedaj veste, zakaj se dopolnilno zdravstveno zavarovanje cena pogosto ne ujema z zneskom, ki ga za isto zavarovanje plačuje vaš znanec. Cene dodatnega zdravstvenega zavarovanja so različne samo pri tistih zavarovancih, ki so bili več kot leto dni brez dopolnilnega zavarovanja. Več let kot je zavarovanec bil brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja večjo premijo ima.

Aktualni cenik dodatno zdravstveno zavarovanje oziroma cenik dopolnilno zdravstveno zavarovanje je na vrhu te spletne strani. Cene so seveda različne pri različnih zavarovalnicah.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje cena

Seveda se v praksi dogajajo tudi napake, zavarovalnice so odvisne od ljudi, ki so pri njih zaposleni in kjer smo ljudje so tudi napake. Naše izkušnje so pokazale, da do napak v praksi prihaja in verjetno bo tudi v prihodnosti. Se pa vsi trudimo, da napako, če seveda do nje pride, čim prej odpravimo in kompenziramo škodo v kolikor jo je stranka utrpela.

Vsem zavarovancem, ki so v dilemi svetujemo, da naj pokličejo zavarovalnico in zahtevajo pojasnila glede višine zneska na položnici. Zneski se v praksi lahko razlikujejo iz naslednjih razlogov:
– doplačilo na premijo
– pri Vzajemni je mogoč 3% popust
– poleg dopolnilnega zavarovanja je na položnici lahko še dodatno zaračunano nezgodno ali kakšno drugo zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje razlike

Vse na temo dopolnilno zdravstveno zavarovanje razlike si lahko preberete na povezavi dopolnilno zavarovanje primerjava.

V sami storitvi ni razlik med zavarovalnicami, glavna razlika je v ceni in v ugodnostih, ki jih prejmete ob sklenitvi. V primeru, če se zanimate za sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja lahko zavarovanje sklenete, še prej pa preverite vse cene in ugodnosti na povezavi spletno sklepanje dzz.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje razlike

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje se med zavarovalnicami v sami storitvi torej ne razlikuje. Za lažje razumevanje: ko obiščete zdravnika vas nihče ne vpraša pri kateri zavarovalnici ste zavarovani, temveč le ali imate sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Storitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je pri vseh zavarovalnicah popolnoma enaka oziroma ista.