Osnovno zdravstveno zavarovanje cena

Dne 1.3.2022 znaša cena obveznega zdravstvenega zavarovanja na ZZZS 29,35 eur mesečno.

Cena seveda ne velja za redno zaposlene, ki jim prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje odvaja mesečno delodajalec. Skladno z višino njihove plače.

Enako je z upokojenci, le da prispevek za obvezno zavarovanje odvaja ZPIZ , tudi v tem primeru skladno z višino pokojnine.

Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji

Osnovno zdravstveno zavarovanje je sopomenka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Že samo ime pove, da je OBVEZNO. Sklenitev obveznega zdravstvenega zavarovanja uredite na eni od enot Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS).

Najpogostejši primeri, ko je potrebno obiskati ZZZS so ko: