Dodatno zdravstveno zavarovanje

Pomen izrazov za dodatno zdravstveno zavarovanje:

 • Dodatno zdravstveno zavarovanje je v večini primerov sopomenka za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Dodatno zdravstveno zavarovanje namreč pogosto enačimo z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. V pogovornem jeziku dodatno zdravstveno zavarovanje velja za sinonim za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Besedilo na tej spletni strani zato enači dopolnilno zdravstveno zavarovanje z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem.
 • Dopolnilno zdravstveno zavarovanje, dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje. Gre za pravilno poimenovanje zavarovalnega produkta, ki krije razliko med celotno vrednostjo zdravstvene storitve in vrednostjo, ki jo krije obvezno zdravstveno zavarovanje. V primeru, da imamo urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje nam pri zdravniku ni potrebno plačevati ali doplačevati stroškov zdravstvenih storitev iz naslova bolezni ali nezgode.
 • Obvezno zdravstveno zavarovanje: v Sloveniji je zgolj nekaj zdravstvenih storitev, ki so v celoti krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Za večino zdravstvenih storitev velja, da jih obvezno zdravstveno zavarovanje krije le delno. V kolikor imate sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, vam zdravstvenih storitev ni potrebno plačati iz lastnega žepa.
 • Dodatno zdravstveno zavarovanje je  zavarovanje, ki ga sklenemo poleg obveznega zavarovanja. Najpogostejše dodatno zdravstveno zavarovanje je dopolnilno zdravstveno zavarovanje, obstaja pa seveda še cel kup drugih dodatnih zdravstvenih zavarovanj, ki nam omogočajo hiter sprejem pri zdravniku brez čakalnih vrst, brez doplačil za zdravila…….

Glavna zanimivost dodatnega zdravstvenega zavarovanja je dejstvo, da cena dodatnega zdravstvenega zavarovanja ni enaka za vse zavarovance. Preprosto gre za to, da zavarovanci, ki več let niso plačevali tega zavarovanja plačujejo višjo premijo od ostalih, ki so to zavarovanje plačevali ves čas od dneva, ko so postali zavezanci za plačevanje le tega. Zakaj nekateri zavarovanci plačujejo višjo premijo kot drugi, koliko časa bodo morali plačevati višjo premijo, kateri zakon to določa, ali je to pravično in zakaj se je država odločila za tak model dodatnega zdravstvenega zavarovanja si lahko preberete na povezavi dopolnilno zdravstveno zavarovanje cena pribitek.

dodatno zdravstveno zavarovanje cena

Vseeno je potrebno poudariti, da več kot 90% prebivalcev premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja plačuje neprenehoma in zato jim zavarovalnica v večini primerov obračunava osnovno premijo po veljavnem ceniku. Koliko stane dodatno zdravstveno zavarovanje  lahko preverite na povezavi cene dodatnega zdravstvenega zavarovanja. V primeru, da ste študent brez statusa, dijak ali študent, ki je našel novo zaposlitev, tujec, ki je dobil delo v Sloveniji…. so to cene, ki jih boste plačevali v primeru sklenitve oziroma bo to vaša premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje

Kot smo že povedali dopolnilno zdravstveno zavarovanje dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje. Za lažjo predstavo imamo primer kolo z motorjem. Če imate kolo se z njim lahko peljete in nekam pripeljete, s kolesom z motorjem pa še dlje. Samo z motorjem pa se ne moremo nikamor pripeljati. Enako je v primeru obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Če imamo samo obvezno zdravstveno zavarovanje nam le to krije v povprečju 70% stroškov zdravstvenih storitev, 30% pa plačamo iz lastnega žepa. Če imamo urejeno le dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa plačamo 100% stroškov zdravstvene storitve in preostalih 30% ne moremo uveljavljati.

Dodatno zdravstveno zavarovanje spada med prostovoljna zdravstvena zavarovanja. Pri obveznem zavarovanju ni dileme, je obvezno. Ravno nasprotno pa nas pri dodatnem zdravstvenem zavarovanju nihče ne more prisiliti v sklenitev le tega in je zato po svoji naravi prostovoljno. Tudi uradni naziv, ki ga je zakonodajalec navedel v zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju to zavarovanje poimenuje prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Obvezno zdravstveno zavarovanje si uredimo na ZZZS, medtem ko si dopolnilno zavarovanje lahko uredimo na eni od treh zavarovalnic: Vzajemna, Triglav, Generali. Zakaj imamo v Sloveniji le 3 ponudnike dopolnilnega zavarovanja si lahko preberete na povezavi ponudniki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje tako najlažje sklenete na naši spletni strani na povezavi skleni dopolnilno. Sklenitev je preprosta, vpišete le ime in priimek ter naslov ter ostale podatke.

Ponudniki dodatnega zdravstvenega zavarovanja

Sklenitev dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Ko imate enkrat zavarovanje sklenjeno, ga lahko skladno s splošnimi pogoji in ZZVZZ prekinete po poteku 12 mesecev s trimesečnim odpovednim rokom. Tehnično to pomeni, da zavarovanje lahko prekinete v 13tem mesecu in ga plačujete še 3 mesece. Dejansko moramo torej, ko je zavarovanje enkrat sklenjeno, le tega plačevati vsaj 16 mesecev. V primeru, da z vašo zavarovalnico niste zadovoljni, ali pa ste pri drugi dobili ugodnejšo ponudbo imate možnost menjave dopolnilnega zavarovanja. Menjava dopolnilnega zavarovanja je zelo preprosta. Vse o menjavi dopolnilnega zavarovanja najdete na povezavi zamenjava dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

Zamenjava dodatnega zdravstvenega zavarovanja

Ko uporabniki v iskalnik google vpišejo: dopolnilno zdravstveno zavarovanje razlike, dopolnilno zdravstveno zavarovanje primerjava, dopolnilno zdravstveno zavarovanje forum, večinoma iščejo odgovor na vprašanje ali je pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju kakšna razlika v sami storitvi. Točen odgovor je: v primeru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja vse zavarovalnice krijejo enake zdravstvene storitve v enakih zneskih. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je torej enako pri vseh treh zavarovalnicah. Trditev se vam verjetno zdi logična, saj vas pri zdravniku nihče ne vpraša: gospod/gospa kje pa imate vi sklenjeno dopolnilno zavarovanje…. Glavna razlika je torej v ceni in dodatnih ugodnostih, ki jih zavarovalnica nudi ob sklenitvi.

Kdaj začne veljati dodatno zdravstveno zavarovanje

Še ena posebnost dodatnega zdravstvenega zavarovanja je dejstvo, da nam le to ne prične veljati takoj, če ga ne sklenemo znotraj zakonsko določenih rokov. ZZVZZ pravi, da sme zavarovalnica novemu zavarovancu skleniti zavarovanje, ki stopi v veljavo takoj oziroma z naslednjim dnem le v primeru, da zavarovanec sklene zavarovanje v roku enega meseca od dneva, ko je postal zavezanec za plačilo zdravstvenih storitev iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vse o tem kdaj začne veljati dopolnilno zdravstveno zavarovanje izveste na povezavi čez koliko časa začne veljati dopolnilno zavarovanje. Zelo pogosto se to vprašanje postavlja pri osebah, ki so ravno prispele v bolnico in bi želele skleniti zavarovanje TAKOJ. Seveda sledi na tem mestu vprašanje kaj pa če plačam zavarovanje za 3 mesece vnaprej……Žal je v vseh teh primerih odgovor, da bo potrebno počakati 3 mesece in da ni nobene alternative.

Zdravstveno zavarovanje nas varuje pred visokimi stroški zdravstvenih storitev

Zakaj sploh potrebujemo zdravstveno zavarovanje?

Glavni razlog zakaj sploh potrebujemo zdravstveno zavarovanje je dejstvo, da nas zdravstveno zavarovanje varuje pred visokimi stroški zdravstvenih storitev. PRIMER: Janez Novak se je vozil s kolesom, pri tem je nesrečno padel in si zlomil nogo. Ponj je prišel rešilec, potrebna je bila operacija kirurške ekipe, 3 tedensko ležanje v bolnici in na koncu še rehabilitacija. Stroški zdravljenja, operacije, rehabilitacije, prevoza poškodovanca, slikanja…..znašajo približno 5000eur, od tega krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje cca. 1500 eur. Večina prebivalcev Slovenije bi težko v enem kosu plačala 5.000eur,  tudi 1500eur bi bil v enem kosu za večino velik finančni zalogaj. V primeru nesreče ali bolezni imamo že dosti psihičnih težav  s samo poškodbo oziroma boleznijo, res zadnja stvar v takšni situaciji je vprašanje kako bomo to lahko plačali. Zato ima večina prebivalcev Slovenije(več kot 95%) urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Kaj krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje si lahko podrobneje preberete na povezavi cenik zdravstvenih storitev brez dodatnega zavarovanja. Na tej povezavi boste izvedeli kaj vse plača dodatno zdravstveno zavarovanje v primeru bolezni ali nezgode.

Dodatno zavarovanje krije razliko med celotno vrednostjo zdravstvene storitve, in vrednostjo, ki jo krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Kot smo navedli v gornjem primeru, če je vrednost celotne storitve 5000eur, bo dopolnilno zdravstveno zavarovanje krilo približno 1500eur, obvezno zdravstveno zavarovanje pa 3500 eur. Procent, ki ga krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje je seveda v določenih primerih višji ali nižji. V primeru poroda ali zdravljenja rakovih obolenj krije obvezno zdravstveno zavarovanje 100% stroškov zdravljenja. Obratno pa v primeru zobozdravstvenih težav krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje 90% stroškov zdravstvenih storitev. Osnovno načelo je, da bolj kot je storitev nujna oziroma je od storitve odvisno življenje človeka oziroma njegovo preživetje, večji delež oziroma procent krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Nujni primeri kjer se dejansko odloča o življenju ali smrti zavarovanca so vedno bili kriti 100% iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Eno pogostejših vprašanj v zvezi z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem je dodatno zdravstveno zavarovanje najceneje, najcenejše dodatno zavarovanje ali poceni dodatno zdravstveno zavarovanje. Vsekakor moramo na tem mestu povdariti, da najcenejše zavarovanje ni vedno najugodnejše. Pri sklepanju dopolnilnega zavarovanja moramo zato vedno upoštevati 3 parametre: ceno, ugodnosti, popuste in darila, ki jih posamezna zavarovalnica nudi ob sklenitvi zavarovanja. Več o tej temi lahko preberete na povezavi najcenejše dodatno zavarovanje.

Povedali smo že, da velika večina prebivalcev Slovenije ima ves čas sklenjeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zdravstveno zavarovanje. Glavni moment, ko je potrebno paziti, da ne ostanemo brez zavarovanja je torej v študentskih letih oziroma še bolj natančno konec študentskih let, ko študent izgubi status oziroma ko študent dobi redno zaposlitev. To je čas, ko študent postane zavezanec za plačila zdravstvenih storitev, zavarovanje po starših se mu prekine in delodajalec mu prične plačevati prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje. Na našem portalu smo veliko pisali o tej temi, na povezavah v naslednjem stavku pa boste lahko zares podrobno izvedeli specifične detajle vaše situacije.  Splošne informacije o zavarovanjih za študente lahko dobite na povezavi zavarovanje za študente.

Ni statusa ni panike

Zavarovanje za študente

V iskalnike mladi oziroma študenti, ko jih zanima kako urediti zdravstveno zavarovanje po preteku statusa v večini primerov vpisujejo v iskalnike zdravstveno zavarovanje za študente, ki pavzirajo, zavarovanje brez statusa, zdravstveno zavarovanje ob izgubi statusa. Z leti je na to temo zavarovalnica Vzajemna razvila dva slogana in sicer Vzajemna mladi in Ni statusa ni panike. Vzajemna mladi je paket, ki navadno vključuje dodatne ugodnosti za zavarovance, ki na novo sklenejo zavarovanje pri zavarovalnici Vzajemna. Akcija Vzajemna mladi traja od septembra do konca novembra vsako leto, saj v tem obdobju izgubi status študenta večina študentov znotraj šolskega leta, hkrati pa v  tem obdobju tudi dobi prvo zaposlitev večina študentov. Glavni problem študentov brez statusa je dejstvo, da ne morejo več delati preko študentskega servisa, hkrati pa se jim istočasno pojavi strošek za obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki ga prej niso imeli. kako si urediti zdravstveno zavarovanje, če ostanete brez statusa si lahko podrobno preberete na povezavi Ni statusa ni panike.

Čeprav študent ima status študenta ima vseeno časovno omejitev glede zdravstvenega zavarovanja. Študenti so tako lahko po starših zavarovani največ do konca šolskega leta v katerem dopolnejo 26 let. Vse o tem kako si urediti dodatno zdravstveno zavarovanje po 26tem letu  si lahko preberete na povezavi dodatno zavarovanje 26 let.

Spletna prijava na dodatno zavarovanje

Sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja je vsako leto enostavnejša. Kot smo že povedali, v Sloveniji dodatno zdravstveno zavarovanje ponujajo 3 zavarovalnice. Pred sklenitvijo morate preveriti ceno in ugodnosti, ki jo posamezna zavarovalnica ponuja, ugotoviti katera zavarovalnica je za vas najugodnejša oziroma najbolj primerna, sicer pa na naši povezavi spletno dopolnilno zdravstveno zavarovanje le vpišete vaše podatke v spletni obrazec in zavarovanje je sklenjeno. Za hitro urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni potrebna vloga za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Več na temo spletna prijava na dodatno zavarovanje si lahko preberete na povezavi dodatno zdravstveno zavarovanje online.

Prijava v dodatno zavarovanje je resda enostavna,  sklepanje dopolnilnega zdravstveneg zavarovanja pa zelo preprosto, vseeno pa za samo sklenitev potrebujemo e-poštni naslov na katerega dobimo vso dokumentacijo. Če e-naslova oziroma e maila nimate, omogočamo telefonsko sklepanje, pri katerem nas pokličete na 040-556-489. Celotno dokumentacijo vam pošljemo po pošti in v poštnem nabiralniku vas bo čakala pristopnica za dopolnilno zavarovanje zavarovalnice Vzajemna, Triglav ali Generali.

Kdo vse mora skleniti zdravstveno zavarovanje

Dodatno oziroma pravilneje dopolnilno zdravstveno zavarovanje potrebujemo, ko postanemo zavezanci za doplačila za zdravstvene storitve. Otroci, dijaki in študenti, ki do konca šolskega leta v katerem dopolnijo 26 let, ne potrebujejo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, saj jim obvezno zdravstveno zavarovanje v celoti krije zdravstvene storitve. Po domače, otrokom, dijakom in študentom do konca šolskega leta v katerem dopolnejo 26 let dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni potrebno plačevati.

Študenti ob izgubi statusa (ko diplomirajo(velja le za višješolske zavode) ali jim poteče status ali pa se zaposlijo med študijem), ali ob koncu šolskega leta v katerem dopolnijo 26 let, zaposleni, upokojenci, družbeniki v d.o.o., ustanovitelji s.p…itd, potrebujejo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, v kolikor ne želijo doplačevati za zdravstvene storitve.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje potrebujemo:

 • ob izgubi statusa študenta ali dijaka
 • študenti, ob koncu šolskega leta po dopolnjenem 26 letu starosti
 • ob prvi zaposlitvi
 • študenti, ki odpirate s.p.
 • ko postanemo družbenik v d.o.o., ali d.n.o.
 • ko na novo postanemo državljan RS
 • ko želimo zamenjati zavarovalnico
 • ko iz drugih razlogov nimamo urejenega zdravstvenega zavarovanja
 • ko tujec pride v slovenijo na delo

Kdaj potrebujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje si lahko preberete TUKAJ.

Kaj je glavni problem dodatnega zdravstvenega zavarovanja

Mladi do konca šolskega leta v katerem dopolnijo 26 let imajo običajno vse stroške zdravstvenih storitev krite v celoti iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Tako nimajo pravega občutka, da so zneski v primeru samoplačila zdravstvenih storitev lahko zelo visoki. Zato se pogosto dogaja, da mladi mislijo, da zdravstvenega zavarovanja ne potrebujejo. zakaj bi nekdo plačeval neko zavarovanje, če pa je vse pri zdravniku itak zastonj. Se pa stvari ko pišem ta članek 10.6.2020 začenjajo obračati na bolje. Včeraj sem obiskal zdravnika in slikal natrgane ramenske vezi. Prvič v življenju sem dobil račun za zdravstveno storitev in to v Domžalskem zdravstvenem domu in ne v zasebni ordinaciji, da ne bo pomote. Za izboljšanje zdravstvenega sistema bi morali vsi prebivalci RS takoj po opravljeni zdravstveni storitvi prejeti račun, da bi dobili občutek koliko kaj staje in koliko koristi nam zdravstveni sistem v resnici prinaša.

Rezidenti republike Slovenije, ki imajo urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pri obisku zdravnika nimajo doplačil, zdravstveno storitev v celoti krije zavarovalnica. Ko obiščemo zdravnika, samo pokažemo zdravstveno kartico in strošek zdravstvene storitve krije zavarovalnica. Seveda vse navedeno velja v okviru javnega zdravstva.

V Sloveniji ima več kot 95% zavezancev za doplačila iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kar pomeni, da jim stroške zdravstvenih storitev krije dopolnilno in obvezno zdravstveno zavarovanje. Večina državljanov pri obisku zdravnika le pokaže kartico zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenih storitev dodatno ne plačuje.

Katere storitve krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju natančno določa obseg kritij zdravstvenih storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje in obseg kritij, ki so predmet doplačila oziroma jih krije dodatno zdravstveno zavarovanje. Koliko krije obvezno in koliko dodatno zavarovanje si lahko pogledate tukaj.

Cene zdravstvenih storitev

Opis zdravstvene storitveCena storitve v EUR
Prvi kurativni ginekološki pregled17
Zalivka na 3 ali več ploskvah33
Obravnava otročnice in novorojenčka ter dojenčka – prva obravnava40
Testiranje vida, določitev vidnega polja s perimetrom Tübingen42
Preventivni pregled otroka in šolarja43
CT glave s ks164
Mala fizioterapevtska obravnava243
Dializa II – hemodializa akutna302
MR jeter s ks386
Operacija sive mrene591
Operacija kile833
Operacija žolčnih kamnovod 1.000 do 9.000
Ortopedska operacije rameod 1.094 do 14.539
Operacija hrbteniceod 4.159 do 17.147
Endoproteza kolkaod 5.180 do 22.547
Endoproteza kolenaod 8.573 do 22.547
Operacija na odprtem srcuod 9.340 do 25.977
Transplatacija ledvic82.768
Transplatacija jetr223.019
Transplatacija kostnega mozga234.572
Okvirno 70% cene krije obvezno in 30% dopolnilno zavarovanjeCene za leto 2019

Predvsem gre za:

 • storitev nastanitve in prehrane v bolnišnici ali zdravilišču;
 • za zdravila na recept s pozitivne in vmesne liste,  do priznane vrednosti;
 • za nenujne reševalne prevoze;
 • za zdravstvene pripomočke;
 • za ortopedske, ortodontske, slušne, očesne in druge tehnične pripomočke do priznane vrednosti;
 • za zobno protetiko in tovrstne nadomestke do priznane vrednosti.

Sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja, vam omogoča miren spanec, saj v primeru koriščenja zdravstvenih storitev ne boste imeli visokih stroškov.

1) PRIMER: V kolikor zdravstvena storitev stane 1.000€ in obvezno zdravstveno zavarovanje krije strošek 700 EUR, preostalih 300 EUR krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

V praksi to pomeni, da tistim zavarovancem, ki imajo sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ni potrebno doplačevati  za zdravstvene storitve, zdravila in  medicinsko-tehnične pripomočke (npr. zobno protetiko, očesne pripomočke, nenujne reševalne prevoze, zdravila na recept ipd.).

2) PRIMER: Jure je utrpel poškodbo kolena, zaradi katere je moral na operacijo. Ob tem je imel več pregledov pri specialistu, ki ga je napotil na slikanje kolena in mu predpisal ustrezna zdravila. Nazadnje je bil še na rehabilitaciji v zdravilišču. S sklenjenim dopolnilnim zavarovanjem se je izognil doplačilu zdravstvenih storitev v višini 2.120,00 EUR.

3) PRIMER: Andrej Novak se je ponesrečil pri smučanju. Potrebno je bilo reševanje, prevoz, operacija in rehabilitacija. Stroški so znašali cca. 5000 EUR.  Ker je imel Andrej urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, mu stroškov zdravljenja ni bilo potrebno plačati. Urejeno dopolnilno zavarovanje je Andreju Novaku, krilo stroške zdravljenja cca. 1500€.

Koliko krije obvezno in koliko dodatno zdravstveno zavarovanje

V Sloveniji pri različnih zdravstvenih storitvah dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije različen delež stroškov, v povprečju dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije okoli 30% stroškov zdravljenja, obvezno zdravstveno zavarovanje pa preostalih 70%.

Zakaj dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne prične veljati takoj si lahko preberete tukaj

Želite zamenjati zavarovalnico? Več o tej temi lahko preberete tukaj.

Ko ljudje v različnih iskalnikih iščejo informacije o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju in vpisujejo različne besede kot so: dodatno ali dopolnilno zdravstveno zavarovanje, dopolnilno dodatno zdravstveno zavarovanje ali dopolnilno vs dodatno zdravstveno zavarovanje, moramo vedeti, da gre v vseh primerih za isto zadevo, v pogovornem jeziku je dopolnilno zdravstveno zavarovanje sopomenka za dodatno zdravstveno zavarovanje.

                                                  doc_shutterstock_2

V primeru dodatnih vprašanj smo vam vedno na voljo na številki 040 556 489.

 

Klikni na logo in preveri ugodnosti! 

Adriatic-medium-logo

Triglav-medium-logo

 

×

Ste našli iskano informacijo?