Dodatno zdravstveno zavarovanje kdaj začne veljati

Eno najpogostejših vprašanj pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju je: Kdaj začne veljati dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju pravi, da ima oseba natanko en mesec časa, da si uredi dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ko postane zavezanec za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Dodatno zdravstveno zavarovanje kdaj začne veljati?

Poljudno povedano, ko se študent zaposli ima natanko en mesec časa, da si uredi dopolnilno zdravstveno zavarovanje sicer pade v čakalno dobo. Povsem enako je, če študent izgubi status študenta, če tujec pride v Slovenijo in se zaposli… Kdaj postanemo zavezanec za dopolnilno zdravstveno zavarovanje si lahko preberete TUKAJ.

Torej, če zamudimo enomesečni rok, dodatno zdravstveno zavarovanje brez čakalne dobe ni mogoče. Stranke mnogokrat povprašujejo, ali bi bila mogoča sklenitev brez čakalne dobe tudi, če plačajo vse tri premije takoj. Odgovor je skladno z zakonom jasen, dopolnilno zdravstveno zavarovanje brez čakalne dobe ni mogoče, če zavarovanec zamudi zakonsko določen rok.

Dodatno zdravstveno zavarovanje kdaj začne veljati

Kaj je čakalna doba?

Čakalna doba je trimesečno obdobje dodeljeno vsem novim zavarovancem, ki si dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne sklenejo pravočasno.

Pravočasno pomeni, da je študent danes ostal brez statusa in si je v roku enega meseca uredil dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Pravočasno pomeni, da se je študent danes zaposlil in si v roku enega meseca uredil dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Pravočasno pomeni, da je delavec prekinil zdravstveno zavarovanje pri eni zavarovalnici in v roku enega meseca dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenil pri drugi zavarovalnici.

Vse kar ni pravočasno je časovno gledano več kot en mesec. Študent je odprl s.p. danes, dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa je sklenil čez 32 dni.

V tem trimesečnem obdobju nov zavarovanec plačuje premijo, zavarovalnica pa mu ne krije stroškov zdravstvenih storitev, temveč zavarovanec stroške zdravstvenih storitev plačuje sam. Po preteku trimesečnega obdobja, zavarovalnica prevzame kritje stroškov zdravstvenih storitev.

Trimesečno čakalno dobo dobi zavarovanec, ki je sklenil dopolnilno zdravstveno zavarovanje več kot mesec dni po tem, ko je postal zavezanec za doplačila. Kdaj postane oseba zavezanec za doplačila si lahko pogledate tukaj.

PRIMER 1: Janez Novak se je zaposlil, s 1.3.2019 in s tem postal zavezanec za doplačila zdravstvenih storitev. Ker si je dopolnilno zdravstveno zavarovanje uredil v roku enega meseca (do 31.3.2019), Janez ni dobil trimesečne čakalne dobe.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je podobno avtomobilskemu kasku. Sklenjenega moramo imeti preden pride do škodnega primera (bolezen, nezgoda). V nasprotnem primeru moramo čakati 3 mesece.

Kaj je doplačilo na premijo?

Za vsako polno leto, ko zavezanec (kdo je zavezanec za dopolnilno zdravstveno zavarovanje) za dopolnilno zdravstveno zavarovanje le tega ne plačuje, dobi ob vključitvi v sistem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 3% doplačila na premijo.

PRIMER 2: Janez Novak je težje zbolel in želel skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj ga 5 let ni plačeval. Najprej je dobil 3 mesečno čakalno dobo, nato pa še 15% permanentno doplačilo na premijo.

Čakalna doba in doplačilo na premijo sta opredeljeni v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Na podlagi omenjenega zakona morajo vse tri zavarovalnice, ki v Sloveniji ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje dosledno upoštevati to določbo. Zato vsakega novega zavarovanca preverijo ali mu pripadata trimesečna čakalna doba in doplačilo na premijo.

Zakaj čakalna doba in zakaj doplačilo na premijo?

Čakalno dobo je v zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju predvidel zakonodajalec z razlogom, da državljani ne bi mogli izigravati sistema. V sistemu brez čakalne dobe bi vsakdo lahko dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenil danes, odšel k zdravniku in najkasneje v mesecu dni končal zdravljenje…, ko bi bil zdrav, zavarovanja ne bi plačeval…, v primeru nezgode ali bolezni pa bi zavarovanje zopet sklenil.

Zdravstveni sistem lahko normalno deluje le v primeru, da vsi zavarovanci ves čas plačujejo premijo, zavarovalnica pa plača zdravstveno storitev tistim, ki jo potrebujejo danes, jutri pa jo boste morda potrebovali vi.

Vsi, ki premijo plačujemo vemo, da v primeru bolezni ne moremo čakati 3 mesece na zdravljenje. Zato premijo plačujemo vsak mesec.

Z doplačilom na premijo je zakonodajalec želel državljanom pokazati, da se neplačilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne izplača, saj če v mladih letih, ko ste zdravi, nekaj privarčujete, boste na starost plačevali več.

Z doplačilom na premijo je zakonodajalec zavezancem za doplačila želel povedati, da se neplačilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne izplača.

Dodatno zdravstveno zavarovanje kdaj začne veljati

V iskalnikih ljudje iščejo odgovore na spodnja vprašanja:

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje za nazaj

žal tudi če takoj plačamo 3 premije ali tudi če bi želeli plačati 3 premije za nazaj, če smo zamudili zakonsko določen rok 1 mesec od dneva, ko smo postali zavezanec za doplačila v primeru zdravstvenih storitev nam zavarovanje ne more po zakonu stopiti v veljavo takoj, temveč moramo najprej zavarovanje plačevati 3 mesece.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje takoj 

žal prepogosto dobivamo klice, ko so ljudje že v bolnici bolni ali poškodovani,… dopolnilno zdravstveno zavarovanje bi potrebovali takoj. V vseh teh primerih moramo odgovoriti, da zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ne omogoča druge možnosti kot je sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in upoštevanje tri mesečne čakalne dobe.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje brez čakalne dobe

lahko sklenemo le, če sklenemo zavarovanje pravočasno, kot smo zgoraj povedali znotraj zakonsko določenega roka, ki je 1 mesec.

                                       doc_shutterstock_2

V primeru dodatnih vprašanj smo vam vedno na voljo na številki 040 556 489.

Klikni na logo in preveri ugodnosti! 

Adriatic-medium-logo

Triglav-medium-logo

 

×

Ste našli iskano informacijo?