Dodatno zdravstveno zavarovanje brez čakalne dobe

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v…