Hitra in enostavna ureditev obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja!

Zdravstveno zavarovanje si uredite ob zaključku študijskega leta, zato je datum začetka zavarovanja običajno 1.10.2023 (oz. odvisno kdaj se ti konča letošnji status študenta oz. dijaka).

** V primeru zaposlitve si uredite samo dopolnilno zavarovanje, saj vam obvezno zavarovanje uredi delodajalec.

Izogni se čakanju na ZZZS, ter si obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje uredi tako da klikni na gumb pod izbrano zavarovalnico spodaj: