Triglav zdravstvena zavarovalnica je v decembru 2022 vsem svojim zavarovancem, ki so imeli pri zavarovalnici sklenjeno prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje med 1.12.2020 in 21.12.2020 vrnila 7,44 eur.

Sredstva izhajajo iz dodatnih previdnostnih rezervacij, ki jih je Triglav zdravstvena zavarovalnica oblikovala  po priporočilih evropskega zavarovalniškega regulatornega organa (EIOPA) v času epidemije COVID-19 v letu 2020.

Triglav vrnil premijo

Poleg dodatnih previdnostnih rezervacij je zavarovalnica Triglav oblikovala tudi rezervacije na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19. Ta sredstva ostajajo na voljo za nadaljne izvajanje in doplačila zdravstvenih storitev v okviru javnega zdravstvenega sistema.

V letu 2023 se zaradi višanja cen, višanja plač, višanja stroškov zdravstvenih storitev in vsesplošne inflacije pričakuje povišanje premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vprašanje je le kdaj in za koliko.