Hvala za vaše naročilo!


Po pošti vam bomo poslali pristopnico izbrane zavarovalnice v podpis (zavarovalnica potrebuje tudi podpis), ki nam jo prosimo v priloženi kuverti vrnite v najkrajšem možnem času

Potrjujemo sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, sklenjenega z dnem začetka, ki ste ga izbrali v oddanem naročilu. Povzetek vašega naročila smo vam poslali na vaš elektronski naslov. Prosimo vas, da povzetek preverite in nam morebitne napake naknadno sporočite.

V primeru spremembe naročila ali dodatnih informacij nas kontaktirajte na info@e-zavarovanja.com ali 040-556-489.

V postopku sklepanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ste se strinjali s spodaj navedenim:

Izjavljam, da so vsi podatki, ki sem jih navedel/-la v obrazcu za sklenitev ponudbe, popolni in resnični. V primeru ugotovitve neresnične izjave ima izbrana zavarovalnica zavarovalcu pravico določiti čakalno dobo oz. kadarkoli obračunati doplačilo na premijo od začetka zavarovanja naprej skladno z zakonom ali zavrniti vašo sklenitev zavarovanja.

V primeru, da je bil vaš elektronski naslov zlorabljen, prosimo sporočite to na naslov: info@e-zavarovanja.com.