Dopolnilno zdravstveno zavarovanje dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje. Vsi državljani RS z urejenim obveznim in dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem nimajo doplačil pri koriščenju zdravstvenih storitev. V pogovornem jeziku ljudje za dopolnilno zdravstveno zavarovanje uporabljajo tudi izraz dodatno zdravstveno zavarovanje.

V Sloveniji je zdravstveno zavarovanje sestavljeno iz dveh delovIz obveznega ter dopolnilnega oziroma dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Ker obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije zdravstvenih storitev v celoti moramo zdravstvene storitve v večini primerov doplačevati. Temu se lahko izognemo tako, da sklenemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Koliko krije obvezno in koliko dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Pri različnih zdravstvenih storitvah so razmerja med dopolnilnim in obveznim zdravstvenim zavarovanjem različna. Določa jih zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. V povprečju pa krije obvezno zavarovanje nekje 70% stroškov zdravljenja, dopolnilno zavarovanje pa 30% stroškov zdravljenja.