Mladi voznik zavarovanje

zavarovanje mladi voznik

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj je zavarovanje mladi voznik?

 

Zavarovanje »Mladi voznik« potrebujejo tisti mladi vozniki, ki imajo manj kot tri leta vozniških izkušenj (od pridobitve vozniškega dovoljenja je minilo manj kot 3 leta) in kandidati za voznika, ki vozijo vozilo s spremljevalcem in želijo voziti katerikoli avtomobil registriran in zavarovan pri kateri koli zavarovalnici v Republiki Sloveniji brez strahu pred doplačili v primeru nastanka škode.

S polico mladi voznik je krita škoda, ki nastane mlademu vozniku, ki jo povzroči kot voznik vozila, za katero je bilo sklenjeno avtomobilsko zavarovanje brez doplačila premije za mladega voznika. Hitro se lahko pripeti, da mladi voznik z vozilom, katero je zavarovano brez doplačila premije za mladega voznika, povzroči nezgodo in v tem primeru je dolžan določen del škode (30%), ki jo povzroči, kriti sam.

S polico mladi voznik se izognete omenjenim stroškom, saj vam zavarovanje »Mladi voznik« omogoča, da za mladega voznika sklenete samostojno polico, ki omenjeno škodo krije, prav tako pa se pri zavarovanju posamičnih vozil, izognete doplačilu premije za mladega voznika. Zavarovanje »Mladi voznik« je namreč
zavarovanje, ki je vezano na voznika in ne na vozilo.