• Dobroimetje 40 EUR za nova zavarovanja (z letno premijo brez davka v višini najmanj 55 EUR) – za mlade od 18 do vključno 30 let
  • Dobroimetje 20 EUR za nova zavarovanja (z letno premijo brez davka v višini najmanj 55 EUR) – za osebe v starosti od 31 let dalje

Unovčljivo pod pogoji:

Dobroimetja ni možno unovčiti ob sklenitvi Dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in zavarovanja za tujino oziroma pri sklepanju zavarovanj s trajanjem do enega leta. Dobroimetje iz naslova vključitve v Varuh zdravja ali iz naslova nagrade za zvestobo lahko zavarovanec za enako zavarovanje unovči samo enkrat.