Spodaj vam ponujamo rešitev oziroma možnosti za nekaj najpogostejših opravil oziroma sprememb, ki jih zavarovanci želijo sporočiti Vzajemni, zdravstveni zavarovalnici v zvezi s spremembami na obstoječih policah in v zvezi s plačili oziroma neplačili.

SPREMEMBA PODATKOV

Ste spremenili stalno prebivališče, naslov za prejemanje pošte ali priimek in bi želeli Vzajemni sporočiti spremembe ?

Spremembe vaših osebnih in drugih podatkov, ste zavarovalnici Vzajemna dolžni pravočasno oziroma najkasneje v 8 dneh od spremembe pisno sporočiti na reklamacije@vzajemna.si.

  Obrazec za spremembo podatkov

ali pokličite 080-20-60

MIROVANJE ZAVAROVANJA

Zavarovanje lahko miruje, če:

♦ pridobite status študenta,
♦ pride do izgube ali spremembe statusa zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju v RS,
♦ ste upravičenec do denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu oziroma do kritja doplačil iz proračuna,
♦ prestajate pripor ali zaporno kazen,
♦ ste na prostovoljnem služenju vojaškega roka ali
♦ zaradi drugih razlogov, ki so v skladu z določili zavarovalnice (npr. bivanje v tujini).

Zahtevek za mirovanje police pošljite na reklamacije@vzajemna.si

ali pokličite 080-20-60

IMAM UREJENO ZAVAROVANJE?

UREJENOST dopolnilnega in obveznega zdravstvenega zavarovanja preverite TUKAJ.

ali pokličite 080-20-60

REKLAMACIJE

Za REKLAMACIJE na ponudbo ali zavarovalno polico se obrnite na: sklepanje@vzajemna.si

ali pokličite 080-20-60

SPREMEMBE NA POLICAH

Za SPREMEMBE na že sklenjenih policah se obrnite na: reklamacije@vzajemna.si

PREKINITEV ZAVAROVANJA

PREKINITEV zavarovanja pri zavarovalnici Vzajemna sporočite na: prekinitve@vzajemna.si

ali pokličite 080-20-60

NEPLAČANE OBVEZNOSTI

 Glede dogovora o PORAVNAVI NEPLAČANEGA DOLGA se morate osebno zglasiti na zavarovalnici Vzajemna.

ali pokličite 080-20-60