V letu 2021 je Vzajemna zdravstvena zavarovalnica svojim zavarovancem vrnila 22,5 eur. Decembrska premija je znašala za zavarovance zavarovalnice Vzajemna namesto 34,6 eur le 12,1 eur.

Povprečna mesečna premija je pri Vzajemni tako v letu 2021 znašala:
(34,6eur x 12 mesecev – 22,5eur) / 12 mesecev = 32,72 eur/mesec

Ker situacija s Covid19 ostaja enaka kot v letu 2021, se tudi v letu 2022 pričakuje vračilo presežene premije.

Zavedati se morate, da je Vzajemna d.v.z., zdravstvena zavarovalnica v lasti zavarovancev. V primeru presežka (dobička), le tega vrača svojim zavarovancem v obliki nižje premije.

Triglav in Generali sta zavarovalnici v lasti delničarjev, dobiček vračata svojim lastnikom – delničarjem v obliki DIVIDEND.

Zdravstvena zavarovalnica Vzajemna se trudi, da imajo njeni zavarovanci najnižjo premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in se bo za najnižjo premijo borila tudi v prihodnje.

Situacija s covid19 prinaša nepredvidljiv potek dogodkov v zdravstvenem sistemu, glede na trenutno situacijo pa vendarle obstaja največja verjetnost, da bo decembrska premija dopolnilnega zavarovanja v letu 2022 za zavarovance Vzajemne nižja.

Povprečna premija 32,72 eur nikakor ni garantirana!!!

V primeru povišanja plač v zdravstvu, višjih cen v zdravstvu obstaja možnost, da vračila premije ne bo, vsekakor pa se v tem primeru pričakuje, da bosta premijo dvignili tudi zavarovalnici Triglav in Generali.