V letu 2021 je Vzajemna svojim zavarovancem vrnila 22,5eur. Zato je decembrska premija za dopolnilno zavarovanje znašala 12,1eur namesto 34,6 eur.

Povprečna mesečna premija je pri Vzajemni tako v zadnjih 18 mesecih znašala:

(34,6eur x 18 mesecev -22,5eur)/ 12 mesecev = 33,35 eur/mesec

Vzajemna je svojim zavarovancem vrnila premijo tudi leta 2014 in 2013 vsakič v znesku 15 eur.

Vzajemna povprečna mesečna premija

Vzajemna d.v.z. je v lasti zavarovancev. V primeru presežka (dobička), le tega Vzajemna vrača svojim zavarovancem v obliki nižje premije.

Vzajemna je svojim zavarovancem vrnila premijo tudi leta 2014 in 2013 vsakič v znesku 15 eur.

Zavarovanci Vzajemne so hkrati lastniki zavarovalnice

Triglav in Generali sta zavarovalnici v lasti delničarjev. Dobiček vračata svojim lastnikom –delničarjem v obliki DIVIDEND.

Vzajemna se trudi, da imajo njeni zavarovanci najnižjo premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in se bo za najnižjo premijo borila tudi v prihodnje.

Ker trenutno stroški zdravstvenih storitev vključno s plačami zdravnikov in zdravstvenega osebja močno naraščajo, v letu 2023 ni predvideno vračilo premije, temveč močno zvišanje premije. Dvig premije je torej le še vprašanje časa. Vprašanje je torej le, kdaj bo katera zavarovalnica dvignila premijo in za koliko.