Za koliko časa naj se zavarujem, koliko je primerna vsota življenjskega zavarovanja?

Odgovor je odvisen od posameznika, osnovna logika pa pravi, da naj bo vsota odvisna od dobe finančne odvisnosti in prihodkov posameznika.

PRIMER1: Janez in Špela Novak imata 9 in 11 let stara otroka in družinski proračun 5000 eur,

PRIMER2:Andrej in Metka Košir pa novorojenčka in družinski proračun 2000eur.

V prvem primeru bi svetovali dobo cca. 15 let, saj bosta takrat otroka na pragu samostojnosti, hrati je pomembno, da se bolj zavaruje družinskega člana, ki zasluži največ. Ker gre v primeru življenjskega zavarovanja za zavarovanje bodočih prihodkov je najpomembneje, da se zavaruje »zlata kokoš« oziroma partner, ki prispeva v družinski proračun več.

Če predpostavimo, da zasluži en partner 1500eur, drugi pa 3500eur naj bo prvi partner za varovan za cca. 100.000, drugi pa za 200.000 eur.

Cilj je ohraniti življenjski standard družine v primeru najhujšega.

V drugem primeru naj bo doba daljša, saj bo novorojenec do samostojnosti potreboval cca. 25 let. Čeprav imata nižje prihodke naj bo zavarovalna vsota 100.000 na partnerja skupno 200.000eur, saj bo doba v primeru najhujšega daljša kot v prvem primeru.

×

Ste našli iskano informacijo?