dodatno zdravstveno in čakalna doba

Kako se izogniti čakalni dobi pri dodatnem zdravstvenem zavarovanju

Datum: 28.2.2018

Pogosti so klici, ko nas stranke kličejo in SPRAŠUJEJO:” Kaj je čakalna doba?” Nato navadno sledi vprašanje: “Kaj pa če takoj plačam za 3 mesece?” Žal je odgovor vedno isti: “Zavezanci za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki so več kot en mesec brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, lahko dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenejo le s trimesečno čakalno dobo”.

Zavarovalnica bo V TAKŠNEM PRIMERU krila stroške zdravstvenih storitev po poteku čakalne dobe. Čakalno dobo morajo upoštevati vse zavarovalnice, saj morajo upoštevati zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. V praksi to pomeni, da morajo na vsaki zavarovalnici vsako novo stranko, ki želi skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje najprej preveriti ali le ta ima čakalno dobo.

V primeru, da zavarovalnica ugotovi, da nam pripada čakalna doba je naša naloga da preverimo ali ni prišlo do pomote. Večkrat se zgodi, da oseba neupravičeno dobi čakalno dobo. Strankam zato svetujemo, da naj pri zavarovalnici zahtevajo podrobno obrazložitev.

Sklenite dopolnilno zdravstveno zavarovanje PRAVOČASNO. Le tako se lahko izognete čakalni dobi.

PRIMER: Jure Novak se je zaposlil 15.2.2018. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je sklenil 13.3.2018. Ker je dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenil prej kot v enem mesecu od dneva zaposlitve, se je izognil čakalni dobi.