Dvig premije – Adriatic Slovenica

Datum: 30.12.2016

Zavarovalnica Adriatic Slovenica intenzivno spremlja trende, novosti in spremembe na področju sistema zdravstvenega varstva. Že od leta 2015 ugotavljajo, da se stroški zdravstvenih storitev in doplačila k tem storitvam višajo. Napovedi kažejo, da bodo doplačila k zdravstvenim storitvam naraščala tudi v letu 2017, zato so bili primorani zvišati premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Dodatno bodo na višanje stroškov vplivali tudi ukrepi za skrajševanje čakalnih vrst in tudi nedavno podpisan sporazum z zdravniki.

Osnovna premija DZZ brez popusta bo od 1.3.2017 znašala 29,34 EUR.

Višino mesečne premije si lahko znižate tako, da izberete ugodnejši način plačila, npr. SEPA direktno bremenitev osebnega računa. Vaša mesečna premija z 1% popustom bo tako znašala 29,05 EUR. Spremembo načina plačila lahko uredite s klicem na 080 11 10, s sporočilom na info@as.si ali preko svoje osebne e-zavarovalnice MOJ AS.

 

Skladno s splošnimi pogoji DZZ lahko v 60 dneh od dneva, ko ste bili seznanjeni s spremembo premije, zavarovanje odpoveste s trimesečnim odpovednim rokom. Ta rok se upošteva tudi v primeru, da od začetka veljavnosti pogodbe še ni poteklo eno leto. Odpoved morate podati v pisni obliki. V obdobju do prenehanja zavarovanja se premija obračuna po starem ceniku.

Seveda pa vam predlagamo, da tehtno razmislite o svoji odločitvi, saj imate na voljo neprecenljive storitve, ki vam jih ponujajo s »Centrom Zdravje AS« (olajšajo in skrajšajo pot do ustreznega zdravnika, diagnoze in okrevanja), s »Prehodno oskrbo«, ki vam ob hujši nezgodi prinese dobrodošlo pomoč in nižje stroške okrevanja t.j. do 50 ur pomoči na domu pri opravljanju dnevnih opravil, negi in varstvu otrok, ter še posebej dobrodošle do 4 prevoze in spremstvo na kontrolne preglede k zdravniku.

V primeru prekinitve DZZ izgubite tudi pravico do ostalih zdravstvenih zavarovanj AS. Zmanjšajo se vam tudi ugodnosti in paketni popusti na avtomobilskih, premoženjskih in nezgodnih zavarovanjih AS.