Dopolnilno zdravstveno zavarovanje in zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini

Datum: 17.7.2018

Ob naraščajočem številu zavarovalniških produktov je vseeno pomembno, da poznamo osnove in znamo ločiti kaj nam nudi posamezno zavarovanje.

V osnovi nam zdravstveno zavarovanje krije stroške zdravstvenih storitev, če zbolimo ali če se ponesrečimo, torej v primeru bolezni ali nezgode.

Praviloma vsaka država organizira svoj zdravstveni sistem za prebivalstvo. V skladu s kupno močjo posamezne države so temu primerne tudi cene zdravstvenih storitev. Torej, če v matični državi zbolimo, gremo k zdravniku pokažemo zdravstveno izkaznico in ne rabimo plačati oskrbe. Vsaj v Sloveniji je tako, če imamo urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Na potovanjih v EU nam pomaga evropska zdravstvena izkaznica. Vendar pozor, povsod je ne sprejemajo, hkrati pa ZZZS krije stroške zdravstvenih storitev do višine cene zdravstvene storitve v Sloveniji. Hkrati v tujini niso kriti stroški prevozov ponesrečenca.

Osnovna logika nam torej pravi, da se v primeru potovanja v tujino hrati še dodatno zavarujemo s sklenitvijo zdravstvene asistence v tujini. Bolj kot potujemo v »bogato« državo, bolj je ta sklenitev priporočljiva, saj imajo države z višjo kupno močjo praviloma višje cene zdravstvenih storitev.

PRIMER: Janez Novak se je na smučanju ponesrečil v Švici. Reševanje, zdravljenje in rehabilitacija v SLO bi stala npr. 5000eur, v Švici pa vsaj 15.000eur. Pomembno je poudariti, da Švica ni v EU, kar pomeni, da bo Janez v primeru, da nima zavarovanja moral stroške v celoti poravnati sam.

Z zdravstveno asistenco v tujini imamo torej kritje po celem svetu oziroma na območju, ki je opredeljeno na zavarovalni polici. Predvsem je to pomembno v državah kjer so stroški zdravstvenih storitev višji kot v SLO (ZDA, Švica, Skandinavske države). HR, Bih, Srbija so države s primerljivimi cenami, zato zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini ni “zelo nujno”. Seveda imamo lahko tudi v teh državah stroške zaradi zdravstvenih storitev, ki jih potrebujemo, vendar bodo le ti nekajkrat nižji kot v državah z višjo kupno močjo.