Vzajemna vračilo del premije

Varuh zdravja vračilo premije

Vzajemna Varuh zdravja svojim zavarovancem vrnil del decembrske premije