Stališče Agencije za zavarovalni nadzor v zvezi z distribucijo dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj

Datum 7.2.2023

Agencija za zavarovalni nadzor je dne 23.3.2022 izdala uradno stališče glede sklepanja oziroma prestopov pri produktu prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Njihovo stališče je, da ZZVZZ (zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) v 62. B členu jasno pravi, da mora biti zavarovalna premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za vse zavarovance posamezne zavarovalnice enaka.

Na AZN ugotavljajo, da zavarovalnice, agencije, zavarovalni agenti ponujajo pri menjavi zavarovalnice različne vrednostne bone, ki v ekonomskem smislu predstavljajo ekvivalent vračila denarnih zneskov.

S temi vrednostnimi boni zavarovanci, ki se odločijo za menjavo dopolnilnega zavarovanja dobijo ekvivalent denarnih sredstev, ki za njih pomeni dejansko nižjo povprečno premijo.

Ker ekvivalent denarnih sredstev niža dejansko povprečno premijo zavarovanca, AZN vse te vrednostne bone vidi in obravnava kot obid določb 62.b člena ZZVZZ.

Vrednostni boni pri dopolnilnem zavarovanju

AZN ugotavlja, da so vse akcije, ki so usmerjene v prekinjanje obstoječih dopolnilnih zavarovanj v nasprotju z določbo 62. člena ZZVZZ.

Vse te prakse izrazito povišujejo tveganje izgube kritja iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zaradi odpovedi pri prejšnji zavarovalnici ali nastanka podvojenega zavarovanja.

AZN ocenjuje kot neprimerne vse prakse, ki zavarovance posredno ali neposredno nagovarjajo k menjavi dopolnilnega zavarovanja, kot posebej nesprejemljivo prakso pa agencija navaja vračilo denarnih zneskov in bonov v obliki ekvivalentov denarnih zneskov, pri čemer sploh ni pomembno s strani katerega distributerja dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj se takšne ugodnosti nudijo.

V drugi polovici 2022 smo dejansko vsi distributerji dopolnilnih zavarovanj prenehali ponujati različne bone in denarna sredstva ob sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.