S 1.12. AdriaticSlovenica viša premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Datum: 5.10.2017

Trend rasti stroškov zdravstvenih storitev se je nadaljeval tudi v letu 2017, hrati pa nič ne kaže, da bi se razmere v letu 2018 spremenile. Na zavarovalnici AdriaticSlovenica pravijo, da so odgovorni za nemoteno pokrivanje stroškov sklenjenih pogodb. Za nemoteno pokrivanje stroškov pa je potrebna višja premija. Nova premija, ki stopi v veljavo s 1.12.2017 bo znašala z 1% popustom 30,04eur, brez popusta pa 30,34eur.

Na ostalih dveh zdravstvenih zavarovalnicah odgovarjajo, da višanje premije v tem trenutku ni načrtovano, vendar zaradi rastočih stroškov zdravstvenih storitev že razmišljajo tudi v tej smeri.