Z Zdravstveno polico do hitrejšega zdravljenja

Omogočite si hiter dostop do kakovostnih specialističnih zdravstvenih storitev, operativnih posegov ali drugega mnenja doma ali v tujini.

Splošni pogoji za Zdravstveno polico

Splošni pogoji za Drugo mnenje

Kaj je Zdravstvena polica?

Je zdravstveno zavarovanje, ki je namenjeno kritju stroškov samoplačniških zdravstvenih storitev. To so stroški specialističnih pregledov, stroški operativnih posegov in podobno. Z zdravstveno polico si zagotovite lažji in hitrejši dostop do storitev, ki vam jih omogoča brezplačna asistenca zavarovalnice, ter z izbranimi kritji obvarujete svoje zdravje in poskrbite za socialno varnost vas in vaše družine.

Komu je polica namenjena?

Namenjena je osebam od 18. do dopolnjenega 64. leta starosti. S sklenitvijo Zdravstvene police lahko zavaruje tudi otroke od dopolnjenega 1. leta do 21. leta starosti oziroma 25. leta, če se redno izobražujejo in jih vzdržujete.

Kaj pridobite z Zdravstveno polico?

V primeru bolezni ali nezgode vam Zdravstvena polica krije stroške nekaterih samoplačniških zdravstvenih storitev in brezplačno asistenco zavarovalnice za lažji dostop do storitev. V zdravstveno polico so lahko vključena naslednja kritja:

  • plačilo stroškov specialističnih zdravstvenih storitev,
  • plačilo stroškov operativnih posegov,
  • pridobitev drugega mnenja,
  • plačilo stroškov za storitve iz Paketa plus.

    Dostopnost do zdravstvene storitve preko Zdravstvene police

tabela-storitev-2

Koliko časa vam velja zavarovanje?

Zavarovanje se sklene za obdobje 1 leta in se samodejno podaljšuje pod enakimi pogoji (brez čakalne dobe) do prekinitve oziroma do dopolnjenega 65. leta.

Lahko pri koriščenju pravic iz zavarovanja padem v čakalno dobo?

Le v prvem letu trajanja zavarovanja, vam v primeru bolezni velja 6-mesečna čakalna doba. Za storitve Drugega mnenja in za primere, ki so posledica nezgode, ni čakalne dobe.

Koliko znaša premija?

Višina premije je odvisna od pristopne starosti in se v času trajanja zavarovanje ne spreminja. V kolikor imate pri Vzajemni že sklenjeno katero drugo zavarovanje ali se zavarujeta oba partnerja, se vam prizna dodaten popust.

Postopek uveljavljenja storitev po Zdravstveni polici 

uveljavljanje-storitev

Informativni primer

40-letna Mateja opravlja delo računovodje. V svojem prostem času rada hodi v hribe in teče. Čeprav Mateja skrbi za aktiven in zdrav življenski slog, se zaradi ponavljajočih bolečin v prsih odloči obiskati osebnega zdravnika, ki ji izda napotnico za pregled pri specialistu kardiologu. Ker je Mateja pred časom sklenila Zdravstveno polico, kontaktira asistenčni center Vzajemne, kjer ji uredijo vse potrebno, da že teden dni kasneje opravi specialistični pregled.

Na podlagi opravljenega pregleda in vseh preiskav Matejo napotijo na operativni pregled. Ker želi odpraviti vse dvome, se odloči in zaprosi za drugo mnenje. Po pridobljenem mnenju in posvetu pri zdravniku se odloči, da je poseg edina prava pot do zdravja. Zdravstvena polica Mateji omogoči, da zavarovalnica organizira in krije stroške operativnega posega. Zavarovalnica Mateji pripravi načrt poti do zdravja in v njenem imenu opravi plačilo in vse potrebno za izvedbo operativnega posega.

informativni-primer

Splošni pogoji za Zdravstveno polico

Splošni pogoji za Drugo mnenje

 

×

Ste našli iskano informacijo?