Podaljšana pravica študentov do trajanja zdravstvenega zavarovanja

Datum: 6.12.2017

Dne, 17.11.2017 je v veljavo stopil nov ZUPŠ (Zakon za urejanje položaja študentov). Glavna sprememba v zakonu podaljšuje pravico študenta do trajanja zdravstvenega zavarovanja 26. letnikov. Do sedaj so si morali študentje, ob dopolnjenem 26. letu, sami urediti obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Od zdaj naprej pa je študent lahko zavarovan kot družinski član do konca študijskega leta v katerem dopolni 26. let. To pomeni, da si mora študent obvezno zdravstveno zavarovanje in dopolnilno zdravstveno zavarovanje urediti najkasneje ob koncu študijskega leta, v katerem dopolni 26 let in ne več na 26. rojstni dan. V primeru redne zaposlitve mora delodajalec takoj urediti obvezno zdravstveno zavarovanje, dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa si moramo urediti v roku 1. meseca.

Študijsko leto se vsako leto konča s 30.9. naslednje leto in začne s 1.10. v tekočem letu.

S spremembo zakona so najbolj pridobili študentje rojeni 1.10., saj jim država podaljša plačevanje obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za celo leto, za študente rojene 30.9. pa se ne spremeni nič.

S 1.10.2017 je ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) začel študentom, katerih čas študija presega čas študija programa na posamezni stopnji programa kjer študirajo, pošiljati obvestila za ureditev dopolnilnega in obveznega zdravstvenega zavarovanja. Uveljavitev novele 69. člena ZViS (Zakon o visokem šolstvu) je pripeljalo do tega, da cca. 2000 študentov ni vedelo, da si morajo sami urediti obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
Določene enote ZZZS so obvestila o tem študentom pošiljala, druga spet ne. Vsekakor je bila zmeda velika. Na koncu je dne 21.11.2017 v zakon stopila nova novela ZViS, ki je odpravila to omejitev.

Sedaj zopet velja, da imajo vsi študentje s statusom študenta oz. dijaka, dopolnilno in obvezno zdravstveno zavarovanje krito kot družinski člani, dokler se ne zaposlijo oziroma se ne izteče šolsko leto, v katerem dopolnijo 26 let.