Obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje moramo urediti pravočasno