Obrazec za obvezno zdravstveno zavarovanje M1

Prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje se uredi z obrazcem v papirni obliki na najbližji območni enoti ali izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), lahko pa se obrazec pošlje tudi po pošti.

Spodnji obrazec natisneš, izpolniš (za pomoč glej primer izpolnjenega obrazca) nato pa izpolnjen obrazec odneseš osebno ali ga pošlješ na ZZZS.

Prijavo podatkov v obvezna socialna zavarovanja na obrazcu M-1 mora zavezanec za prijavo vložiti v osmih dneh od nastanka pravnega razmerja, ki je podlaga za zavarovanje. Prijavo v zavarovanje se lahko vloži tudi pred nastankom pravnega razmerja, ki je podlaga za zavarovanje, vendar jo bo ZZZS v evidenco vnesel največ osem dni pred datumom pričetka zavarovanja.

×

Ste našli iskano informacijo?