Kako je z odpovedjo zavarovanja?

Zavarovanec lahko od pogodbe odstopi po preteku enega leta od začetka veljavnosti zavarovanja, s trimesečnim odpovednim rokom. Velja za vse tri zavarovalnice, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je možno pred potekom enoletnega roka odpovedati v primeru prenehanja statusa zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko tudi zamrznemo oz. postavimo v mirovanje. Gre za primere, ko študentje mlajši od 26 let ponovno pridobijo status študenta. Zavarovanje lahko  zamrznemo tudi v primeru, ko smo dalj časa odsotni v tujini.

Študentje, ki so ponovno pridobili status dijaka/študenta, pa ga prejšnje šolsko leto niso imeli, lahko dopolnilno zdravstveno zavarovanje zamrznejo. To pomeni, da jim v obdobju, ko status dijaka/študenta zopet imajo zavarovanja ni potrebno plačevati.

Ko se študentje zaposlijo, dopolnijo 26 let ali znova izgubijo status študenta/dijaka, le to sporočijo na zavarovalnico in zavarovanje se jim reaktivira.

Vsem trem zavarovalnicam je torej skupno, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje stranka lahko prekine po enem letu s trimesečnim rokom. V ostalih primerih pa se v praksi zavarovanje zamrzne. Najpogostejši so primeri, ko se državljani Republike Slovenije odselijo, ko študentje mlajši od 26 let, ki so bili brez statusa zopet pridobijo status študenta ali pa ko delavec izgubi zaposlitev, dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa mu plačuje center za socialno delo (CSD).

V primeru smrti zavarovanca, se o smrti osebe le obvesti zavarovalnico ter predloži mrliški list, s tem se zavarovanje prekine. Če je bila premija plačana za celo leto ali na trajnik, lahko dediči zahtevajo povrnitev preveč plačane premije.

V praksi je torej najpogostejši primer odpovedi  dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v primeru menjave zavarovalnice. V večini ostalih primerov gre za zamrznitev zavarovanja.

PRIMER1:  Janez Novak je želel zamenjati zavarovalnico za zdravstveno zavarovanje. Nova zavarovalnica mu je poslala dokumentacijo-pristopnico za sklenitev zavarovanja, hkrati je zraven prejel dokumentacijo za prekinitev, kjer je novo izbrano zavarovalnico pooblastil, da v njegovem imenu prekine zavarovanje pri stari zavarovalnici.

PRIMER2: Špela Novak je našla zaposlitev v Švici. Ko si je zdravstveno zavarovanje uredila v Švici, je fotokopijo zavarovalne police poslala na njeno zavarovalnico. Njeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje je zavarovalnica zamrznila. Dokler je Špela Novak v Švici, ji dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni potrebno plačevati. Ko in če se bo vrnila, se ji bo dopolnilno zdravstveno zavarovanje reaktiviralo.

 

                                          doc_shutterstock_2

V primeru dodatnih vprašanj smo vam vedno na voljo na številki 040 556 489.

 

Klikni na logo in preveri ugodnosti! 

Adriatic-medium-logo

Triglav-medium-logo

 

×

Ste našli iskano informacijo?