Slika 3 Ponudniki dodatnega zdravstvenega zavarovanja