Avtomobilski kasko

Kasko zavarovanje krije škodo na motornem vozilu povzročitelja prometne nesreče oziroma oškodovanca, če povzročitelj ni znan oziroma je škodo povzročil nek naravni pojav oziroma višja sila.

Popolni kasko krije vse nevarnosti, ki so jih zavarovalnice pripravljene kriti (npr. škode zaradi: vojne, kaznivega dejanja zatajitve in goljufije, jedrske reakcije ne krije nobena zavarovalnica).

Franšiza oziroma soudeležba pri škodi je znesek, ki ga zavarovanec nosi sam v primeru škode. Določi se v % od nabavne vrednosti avtomobila.

Odbitna franšiza seveda vpliva na ceno kasko zavarovanja, in sicer večja kot je franšiza nižja je cena kasko zavarovanja.

Pri kasko zavarovanju je obvezen predhoden ogled avtomobila.

Dejavnika, ki najbolj vplivata na ceno avtomobilskega zavarovanja je škodno dogajanje v zadnjih letih in premijski razred na AK.

Paket delnega kaska krije naslednje nevarnosti: prometna nesreča, padec zrakoplova, potopitev med prevozom s trajektom, požar, potres, udar strele, eksplozija, zemeljski in snežni plaz, poplava, najem nadomestnega osebnega vozila.

Dodatno pa lahko dokupimo: vihar in točo, krajo in vandalizem ter delne kombinacije D, E, S, H.

D, E, S, H so samostojne kombinacije avtomobilskega kasko zavarovanja, kjer pomeni kombinacija:

D – neposredni dotik zavarovanega osebnega avtomobila z divjadjo ali domačimi živalmi.

E – razbitje ali poškodovanje standardno vgrajenega stekla na zavarovanem osebnem avtomobilu, razen standardno vgrajenih zunanjih svetlobnih teles in ogledal

S – razbitje, poškodovanje ali tatvina zunanjih svetlobnih teles in ogledal na zavarovanem avtomobilu

H – prometne nesreče na parkirišču, povzročeme z neposrednim dotikom neznanegamotornega vozila ali padca snega, ledenih sveč oziroma ledenih tvorb

Z odbitno franšizo je enako kot pri polnem kasku.

Dodatna opcija je tudi nezgodno zavarovanje potnikov za primer smrti in invalidnosti.

Premijski razredi in stopnje temeljne zavarovalne premije v % so enaki kot pri AO.

 

avto_zelen_oranzen_23_X_180

Bistveno ugodnejšo ceno lahko pričakujete v 95% primerov.

V primeru dodatnih vprašanj smo vam vedno na voljo na številki 040 556 489.

×

Ste našli iskano informacijo?