DODATNO ZAVAROVANJE ADRIATICSLOVENICA CENA PREMIJA (€)
mesečna premija 31,98€
LETNA PREMIJA 383,76€

DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE PRIMERJAVA CEN:

ZAVAROVALNICA VZAJEMNA TRIGLAV ADRIATIC SLOVENICA
MESEČNA PREMIJA 31,97€ 32,99€ 31,98€
MESEČNA PREMIJA Z MAX POPUSTOM 31,01€ 32,99€ 31,98€
LETNA PREMIJA 372,12€ 395,88€ 383,76€

Dodatno zdravstveno zavarovanje AdriaticSlovenica cenik

Cene veljajo v primeru, da nimate doplačila na premijo. Kaj je doplačilo na premijo si lahko preberete tukaj.

Cena dodatnega zdravstvenega zavarovanja je enotna in enaka za vse zavarovance. Komercialni in drugi popusti na premijo dodatnega zdravstvenega zavarovanja niso možni. V primeru dviga cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se cena dvigne istočasno vsem zavarovancem. Maksimalni popust je zakonsko omejen na 3%. Dne 28.2.2019 pride 3% popust v poštev le pri zavarovalnici Vzajemna, saj imata Triglav in AdriaticSlovenica za vse zavarovance enotno premijo.

3% popust pri Vzajemni pridobite avtomatično, če se odločite za letno plačilo premije, za način plačila s SEPA nalogom (trajni nalog) ali način plačila odtegljaj od plače.

Dodatno zavarovanje AdriaticSlovenica cena

V Sloveniji so tri zavarovalnice pri katerih lahko sklenete dodatno zdravstveno zavarovanje. Večino časa od uvedbe dodatnega zdravstvenega zavarovanja je bila Vzajemna zavarovalnica z najnižjo ceno. Tudi po 1.3.2019, bo Vzajemna zavarovalnica z najnižjo premijo. vseeno pa se moramo zavedati, da kljub najnižji premiji Vzajemna ni v vseh primerih najugodnejša. Upoštevati je potrebno tudi darila, ki jih nudi posamezna zavarovalnica ob sklenitvi ter paketne popuste, ki smo jih deležni, če imamo več zavarovanj pri posamezni zavarovalnici.

Pri tem je potrebno poudariti, da je Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica, ki nima premoženjskih zavarovanj tako kot Triglav in AdriaticSlovenica in zato pri njej paketni popusti niso mogoči.

Dodatno zavarovanje AdriaticSlovenica cenik

Zgornje cene veljajo le za zavarovance, ki sklenejo zavarovanje znotraj enega leta od dne, ko postanejo zavezanci za dodatno zdravstveno zavarovanje.

PRIMER: Špela Novak se je zaposlila 1.3.2016. Dodatno zdravstveno zavarovanje je sklenila 14 dni po zaposlitvi. Špela Novak bo imela osnovno premijo dodatnega zdravstvenega zavarovanja oziroma cena bo enaka, kot na zgornjem ceniku.

Špelina prijateljica Karmen pa je zavarovanje sklenila 1.4.2019. Od njene zaposlitve je minilo več kot tri polna leta, zato bo njena cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja višja za 9%.

Koliko časa bo Špela plačevala 9% višjo ceno? Žal permanentno.

 

Doplačila v primeru, ko nimamo sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
PRIMER ZDRAVSTVENE STORITVE ZNESEK DOPLAČILA
Menjava kolka 1.432,34 eur
Odstranitev slepiča 761,09 eur
Ultrazvok srca in ožilja 9,44 eur
Terapija v zdarvilišču (2 tedna) 1.415,44 eur
Zlom stegnenice 1.397,53 eur