Kako s 35 €/mesec do 50.000 €?

S postopnim varčevanjem v različnih naložbenih oblikah ( zajamčeni oz. garantirani donosi, vzajemni skladi, delniški skladi ) je mogoče tudi z zmernimi zneski doseči ambiciozne osebne strateške finančne cilje. Vlagatelj, ki na mesec privarčuje 35 evrov in postopno varčuje 30 let, lahko ob predpostavljeni deset odstotni povprečni letni realni donosnosti ...