Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji

V Sloveniji je zdravstveno zavarovanje sestavljeno iz dveh delov: obveznega zdravstvenega zavarovanja in iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje si lahko uredite pri eni izmed treh zavarovalnic: Vzajemna, Triglav zdravstvena zavarovalnica, AdriaticSlovenica. V Sloveniji imamo sistem, kjer državljani z urejenim zdravstvenim zavarovanjem (obveznim in dopolnilnim) le predložimo veljavno zdravstveno ...

Dodatno zdravstveno zavarovanje

V pogovornem jeziku ljudje večinoma dodatno zdravstveno zavarovanje enačijo z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. Tako dodatno zdravstveno zavarovanje velja za sinonim za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Rezidenti republike Slovenije, ki imajo urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pri obisku zdravnika nimajo doplačil. Dodatno zavarovanje krije razliko med celotno vrednostjo zdravstvene storitve, in vrednostjo, ki jo ...

Kaj je dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Zdravstveno zavarovanje je zavarovanje, ki krije stroške zdravstvenih storitev. Rezidenti republike Slovenije, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pri obisku zdravnika nimajo doplačil. Koliko krije obvezno in koliko dodatno zavarovanje si lahko pogledate tukaj.

Ali moram skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje ko se zaposlim?

Ob prvi zaposlitvi vas delodajalec prijavi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS). S tem poskrbi, da imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje (pridobite status zavarovane osebe na ZZZS). Delodajalec vam tako, vsak mesec plačuje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje. Ob ustanovitvi s.p. ali d.o.o. se morate zglasiti na Zavodu za zdravstveno zavarovanje in ...

Kolikšen delež stroškov krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje in kolikšen obvezno zdravstveno zavarovanje?

V Sloveniji je zdravstveno zavarovanje sestavljeno iz dveh delov: obveznega zdravstvenega zavarovanja in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V primeru, da imate urejeni oziroma sklenjeni obe zavarovanji, pri zdravniku le pokažete zdravstveno izkaznico in zdravstveno osebje poskrbi za vas brez doplačil. Pri tem se postavlja vprašanje kolikšen delež stroškov krije prvo in kolikšen ...

Kaj je čakalna doba? Kaj je doplačilo na premijo?

Kaj je čakalna doba? Čakalna doba je trimesečno obdobje dodeljeno vsem novim zavarovancem , ki si dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne sklenejo pravočasno. V tem trimesečnem obdobju nov zavarovanec plačuje premijo, zavarovalnica pa mu ne krije stroškov zdravstvenih storitev, temveč zavarovanec stroške zdravstvenih storitev plačuje sam. Po preteku trimesečnega obdobja, zavarovalnica prevzame kritje stroškov ...

Katero zavarovalnico naj izberem?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje si lahko uredite pri eni izmed treh zavarovalnic: Vzajemna, Triglav zdravstvena zavarovalnica ali AdriaticSlovenica. Premije se med njimi malenkostno razlikujejo. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zahteva, da vse zavarovalnice stroške zdravstvenih storitev krijejo v enakih zneskih. Storitev je torej pri vseh zavarovalnicah enaka. Na kartici  zdravstvenega zavarovanja je ...

Trajanje zavarovanja in odpoved

V primeru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je pri vseh treh zavarovalnicah minimalno trajanje zavarovanja eno leto. Po preteku enega leta od sklenitve dodatnega zavarovanja, se lahko brez dodatnih stroškov in s trimesečnim odpovednim rokom zavarovanje prekine ali zamenja zavarovalnico za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Če se sklene dodatno zdravstveno zavarovanje več kot ...

Obvezno zdravstveno zavarovanje

V Sloveniji je zdravstveno zavarovanje sestavljeno iz dveh delov: obveznega zdravstvenega zavarovanja in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Osnova celotnemu zdravstvenemu zavarovanju je torej obvezno zdravstveno zavarovanje, ki si ga uredite na eni od enot Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS). V praksi se dogaja, da ljudje obvezno zdravstveno zavarovanje enačijo ...

Kdaj naj sklenem dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje (imenovano tudi dodatno zdravstveno zavarovanje) je potrebno skleniti takrat, ko postanemo zavezanci za doplačila (npr.: ob prvi zaposlitvi, študenti z 26. letom, študenti in dijaki ob izgubi statusa…), saj samo v tem primeru ne bo potrebno doplačevati za zdravstvene storitve. V kolikor si uredimo dopolnilno zavarovanje več ...

Kdaj potrebujem dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje potrebujemo vsi, razen otrok, šolske mladine, študentov in oseb, ki so po zakonu oproščene doplačil. Ob izgubi statusa dijaka ali študenta, prvi zaposlitvi ali dopolnjenem 26. letu starosti, priporočamo sklenitev dopolnilnega zavarovanja , da se izognemo doplačilom za zdravstvene storitve.   Dopolnilno zdravstveno zavarovanje potrebujemo: ob izgubi ...

Zakaj potrebujem dopolnilno zdravstveno zavarovanje, če izgubim status študenta oz. dijaka?

Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji je urejeno tako, da smo vsi državljani vključeni v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja. Obvezno zdravstveno zavarovanje večine zdravstvenih storitev ne krije v celoti, zato moramo del cene kot doplačilo plačati sami. Ta doplačila so lahko zelo visoka, izognemo pa se jim lahko s sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega ...

Sem študent in mi je potekel status. Kako moram ravnati?

Ob poteku statusa, prvi zaposlitvi, prijavi na Zavodu za zaposlovanje ali 26. letu starosti, si morate urediti obvezno zdravstveno zavarovanje na  Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Ker to le delno krije plačila zdravstvenih storitev, vam svetujemo, da si uredite tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Študentje oz. dijaki morajo najpozneje v ...

Zamrznitev/ mirovanje in reaktivacija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Študentje, ki so ponovno pridobili status dijaka/študenta, pa ga prejšnje šolsko leto niso imeli, lahko dopolnilno zdravstveno zavarovanje zamrznejo. To pomeni, da jim v obdobju, ko status dijaka/študenta zopet imajo zavarovanja ni potrebno plačevati. Ko se študentje zaposlijo, dopolnejo 26 let ali znova izgubijo status študenta/dijaka, le to sporočijo na ...

Kako je z odpovedjo zavarovanja?

Zavarovanec lahko od pogodbe odstopi po preteku enega leta od začetka veljavnosti zavarovanja, s trimesečnim odpovednim rokom. Velja za vse tri zavarovalnice, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je možno pred potekom enoletnega roka odpovedati v primeru prenehanja statusa zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ...

Star bom 26. let. Kako moram ravnati?

S 24. avgustom 2008 je stopila v veljavo novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki uvaja novost za vse študente po dopolnjenem 26. letu starosti. Ti si morajo sedaj, ne glede na status, sami urediti obvezno zdravstveno zavarovanje (ne izpolnjujejo več pogojev za obvezno zavarovanje kot družinski člani). ...

Kako sem zdravstveno zavarovan kot študent?

Verjetno se večkrat sprašujete, kako sem zdravstveno zavarovan kot študent? Študenti, ki so mlajši od 26. let, so na podlagi potrdila o šolanju vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje,  kot otroci in tako zavarovani po starših. Zato ne potrebujejo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, saj jim obvezno zavarovanje krije ...

Socialno ogroženi – mirovanje

Osebam, ki so se znašle v težkem finančnem položaju, priporočamo, da se zglasijo na najbližji enoti Centra za socialno delo(CSD), kjer lahko zaprosijo za odločbo, s katero bodo na zavarovalnici polico za dopolnilno zdravstveno zavarovanje postavili v mirovanje. Ko je polica v mirovanju (za čas trajanja odločbe), je zavarovanec v ...