Skleni zavarovanje in prejmi različne ugodnosti ugodnosti skupaj:  65 € Skleni zavarovanje

USB ključek 16 GB
VREDNOST: 10 €
Nahrbtnik v vrednosti 15€
VREDNOST: 15 €
Sodelovanje v nagradni igri »Skleni DZZ, prvo letno premijo ti plačamo mi«. Igra poteka med 7.2.2018 in 30.7.2018. Več na Splošnih pogojih nagradne igre
VREDNOST: 335,46 €
Zavarovanje prehodne oskrbe. Zavarovanje vam v primerih hujše nezgode zagotavlja 50 ur pomoči na domu in 4 prevoze na zdravniške preglede. Brezplačno zavarovanje velja do 31. marca 2018, če je hkrati veljavno tudi DZZ AS. Več na Splošnih pogojih ugodnosti.

UGODNOSTI OB SKLENITVI:

  • USB ključek 16 GB
  • nahrbtnik
  • Sodelovanje v nagradni igri »Skleni DZZ, prvo letno premijo ti plačamo mi.«. Več na Splosnih pogojih nagradne igr
  • Zavarovanje prehodne oskrbe. Zavarovanje vam v primerih hujše nezgode zagotavlja 50 ur pomoči na domu in 4 prevoze na zdravniške preglede. Brezplačno zavarovanje velja do 31. marca 2018, če je hkrati veljavno tudi DZZ AS.
  • Pomoč pri uveljavljanju pravic v javnem zdravstvenem sistemu preko Centra Zdravje AS na brezplačni številki 080 81 10.
  • Popust pri drugih zdravstvenih in nezgodnih zavarovanjih. Ob sklenitvi dopolnilnega zavarovanja vam priznajo do 20 % popust pri drugih zdravstvenih in nezgodnih zavarovanjih: težke bolezni in operacije s prehodno oskrbo, nezgodno zavarovanje družine, nezgodno zavarovanje otrok in mladine, nezgodno zavarovanje mladih po srcu.

1% POPUST PRI:

  • letnem plačilu
  • direktna bremenitev (trajnik)
  • odtegljaj pri plači
  • odtegljaj od pokojnine
ZAVAROVALNA PREMIJA PREMIJA (€)
mesečna premija 30,34
MESEČNA PREMIJA z maksimalnim popustom 30,04
LETNA PREMIJA 360,48